Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

List otwarty do M. Platiniego

(7)
2012-05-21 13:55 | andrzej987
List otwarty

Michel Platini
Prezydent UEFA


Motto, cytat z Warunków Publicznej Sprzedaży Biletów na Euro 2012 :

Niniejsze warunki zostały opracowane w celu zapewnienia sprawiedliwej i efektywnej procedury zakupu Biletów ...


Panie Prezydencie

Aplikowałem o bilet na Euro 2012 dla niepełnosprawnego syna. On sam, przykuty do wózka inwalidzkiego, z kompletnie niesprawnymi wszystkimi kończynami, nie byłby w stanie tego zrobić. Otrzymałem mail-owe i pisemne zawiadomienie o wylosowaniu jednego biletu (maj 2011), z bardzo szczegółową instrukcją jak za bilet zapłacić (o kasę trzeba dbać), BEZ JAKIEJKOLWIEK wzmianki o zaświadczaniu o niepełnosprawności. Za bilet natychmiast zapłaciłem przelewem. Dalsza korespondencja od UEFA to tylko mail z ankietą dla kibiców (lipiec 2011).

Maj 2012. Biletu nie otrzymałem a moje konto na portalu jest puste – nic, żadnego wpisu, żadnej wzmianki co się stało. Poprzez portal biletowy, zadałem pytanie co z moim biletem. Odpowiedź brzmiała, cytuję „Może nie przesłał Pan zaświadczenia o niepełnosprawności”. Podkreślam „może” – czyli tak naprawdę, to nie wiadomo co się stało i nikt nie ma zamiaru się tym przejmować – czytaj UEFA może odebrać bilet bez żadnej podstawy, w każdym momencie. Zadałem pytanie ponownie, z żądaniem szczegółowych wyjaśnień i podania adresu do korespondencji. Do dzisiaj nikt nie odpowiedział (czytaj jak wyżej).

Z Internetu dowiedziałem się, że w ten sposób wykiwanych prze UEFA osób niepełnosprawnych jest o wiele więcej. Niektórzy zorientowali o odebraniu im biletów już w 2011 roku i nic, żadnej reakcji ze strony UEFA. W telewizji TVN24 (14 lub 15 maja 2012) wystąpił rzecznik spółki Euro 2012 Polska i przyznał ze stoickim spokojem, że problem z biletami dla niepełnosprawnych jest znany - co najmniej od PÓŁ roku – ponieważ były problemy z wysyłaniem zawiadomień o konieczności dostarczenia zaświadczeń o niepełnosprawności. Cynicznie oświadczył też, że zainteresowani mogą wystąpić o zakup biletu na mecze na Ukrainie, bo JEST SZANSA, że takie bilety będą jeszcze dostępne. Zapis fragmentu wypowiedzi dostępny jest pod adresem:


Dla porządku i dla niewtajemniczonych przytoczę jeszcze fragmenty Warunków Publicznej Sprzedaży Biletów na Euro 2012 (nazywam je dalej regulaminem):

5.1 ... Wnioskodawcy, których Zamówienia rozpatrzono pozytywnie, otrzymają Powiadomienie i dalsze wytyczne dotyczące przyznanych biletów. - Otrzymałem wyłącznie wytyczne dotyczące płatności.

5.4 Ściśle określona, ograniczona liczba Biletów będzie dostępna wyłącznie dla ... osób niepełnosprawnych, które korzystają z wózka inwalidzkiego. .... Wymagany będzie ważny dokument stwierdzający niepełnosprawność. - Posiadam, w wielu kopiach (ciągle muszę go gdzieś przedstawiać). Brak jakiekolwiek opisu gdzie, jak i do kiedy go dostarczyć. Może będzie trzeba okazać przy wejściu na stadion?

5.5 Wszelkie transakcje sprzedaży uważa się za sfinalizowane po dokonaniu wpłaty ... Brak zapłaty upoważnia UEFA do anulowania przyznanych Biletów ... – Zapłaciłem, czyli transakcja została zawarta. Jest wzmianka o anulowaniu biletu z powodu braku wpłaty. W żadnym inny punkcie regulaminu nie ma informacji o możliwości anulowania biletu z przyczyny braku zaświadczenia o niepełnosprawności. Gdzie zatem jest mój bilet?

W związku z powyższym, w imieniu wielu oszukanych, proszę o publiczną odpowiedź na zamieszczone poniżej pytania – punkt po punkcie, bez frazesów i opowieści, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, w trosce o itp. Myślę, że jest wiele osób niecierpliwie oczekujących na jakieś wyjaśnienia.

1. Który punkt regulaminu pozwala na odebranie biletu z powodu niedostarczenia zaświadczenia o niepełnosprawności?
2. Dlaczego nie zostałem powiadomiony o odebraniu biletu, czym odebrano mi jakąkolwiek możliwość reklamacji lub wyjaśnienia problemu?
3. Dlaczego UEFA nie odpowiada jasno i konkretnie na pytania dotyczące odebranego biletu i jak to się ma do regulacji o prawach konsumentów?
4. Dlaczego informacja o konieczności i sposobie dostarczenia zaświadczenia o niepełnosprawności nie została po prostu zaznaczona na portalu, przy opisie wylosowanego biletu i/lub umieszczona w mailu oraz liście z powiadomieniem o wylosowaniu biletu?
5. Dlaczego zasady płatności udało się opisać nad wyraz szczegółowo, a jednego zdania dotyczącego zaświadczenia nie dało się zamieścić? Czy dlatego, że kasa jest dla UEFA ważna a niepełnosprawni, to tylko kłopot, potrzebni są tylko jako tło do wygłoszenia kilku frazesów?
6. Dlaczego nie zwrócono mi natychmiast pieniędzy za bilet, skoro został mi odebrany (UEFA przetrzymuje pieniądze za odebrane biletu już od roku)?
7. Kiedy UEFA zaczęła wysyłać zawiadomienia i od kiedy był znany problem z ich dostarczaniem?
8. Jeżeli były próby dostarczenia zawiadomień, to jak to możliwe, że UEFA bezproblemowo potrafiła przesłać mi PIĘĆ listów elektronicznych i jeden list „fizyczny” a - w jakiś niepojęty sposób – listu o sposobie dostarczenia zaświadczenia o niepełnosprawności nie?
9. Co zostało zrobione, żeby mimo rzekomych problemów, powiadomić jednak zainteresowanych – przecież to osoby, którym UEFA powinna szczególnie ułatwić zakup? Każdy przy rejestracji na portalu biletowym podawał adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy (w moim przypadku komórkowy – byłem dla UEFA dostępny przez całą dobę). Biletów dla niepełnosprawnych nie było tak wiele, więc do każdego można było nawet zadzwonić, nie wspominając o prostym komunikacie w mediach.
10. Ile osób niepełnosprawnych zostało w ten sposób pozbawionych biletów?
11. Ilu osobom bilety przywrócono?
12. Czy są osoby niepełnosprawne, które bilet otrzymały, mimo braku dostarczenia zaświadczenia?
13. Czy wszystko powyższe oznacza, że UEFA nie przestrzega własnego regulaminu?
14. Czy wszystko powyższe oznacza, że podczas dystrybucji biletów przez UEFA panował bałagan?
15. Czy wszystko powyższe oznacza, że wiele osób niepełnosprawnych, które wylosowały bilety zostało po prostu przez UEFA wykiwanych?
16. Czy UEFA postanowiła dodatkowo zarobić na wielu osobach sprzedając wielokrotnie te same bilety (każde 10 euro się liczy)?
17. Czy zasady określone przez UEFA w regulaminie (i tak zresztą złamane) przystają jakoś do aktualnych standardów przestrzegania praw konsumentów obowiązujących w Europie? Czy, w odniesieniu do niepełnosprawnych mają coś wspólnego ze zwykłą przyzwoitością lub fair-play?
18. Czy wszystko powyższe to po prostu część kampanii UEFA RESPECT?
19. Czy regulamin sprzedaży biletów przez UEFA sprowadza się do zawartych poniżej punktów ?

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW STOSOWANY PRZEZ UEFA

A. UEFA przydziela bilety według własnego uznania.
B. UEFA pobiera opłaty za przyznane bilety. Opłata składa się z bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za bilet.
C. UEFA odbiera bilety według własnego uznania.
D. UEFA w żadnym przypadku nie zwraca opłaty za bilet.
E. UEFA nie przewiduje reklamacji i nie odpowiada na pytania.
F. UEFA wybranym osobom zamiast biletów zapewnia niezapomniane przeżycia i bezcenne emocje, bez konieczności ponoszenia trudów udania się na jakikolwiek mecz.


Prosiłbym jeszcze, Panie Prezydencie o opowiedzenie – tak swoimi słowami - co według Pana mogli przeżywać i tak już poszkodowani przez los ludzie, którym UEFA dała nadzieję na ekscytujące wydarzenie a potem bezceremonialnie je odebrała. Wszystko na dodatek sobie z góry opłacili.

Kończąc już ten przydługi list dziękuję za niezapomniane emocje związane z Euro 2012, jakie, dzięki uprzejmości UEFA, było nam dane przeżyć, i to jeszcze przed rozpoczęciem turnieju – to bezcenne i niezapomniane doświadczenie. UEFA i Euro 2012 będą się nam już zawsze kojarzyły z jednym – z niesportowym wykiwaniem.


Z życzeniami dobrego samopoczucia dla całej „rodziny UEFA”

Ojciec, który swojemu 29 letniemu, od urodzenia niepełnosprawnemu synowi zafundował opisane powyżej, kolejne, bezcenne doświadczenie życiowe.


 • 2012-05-21 19:51 | Baltazar Gąbka

  Re:List otwarty do M. Platiniego

  Jesteśmy wraz z Panem. Nas również spotkało, nazywajmy rzeczy po imieniu: złodziejstwo ze strony UEFA, organizacji, która podobnież najwyżej ocenia standardy moralne.
 • 2012-05-22 13:26 | brodzki

  Re:List otwarty do M. Platiniego

  Mój bilet też ukradli. Swoją drogą, aplikując o bilety dla osoby niepełosprwnej zostaliśmy pozbawieni prawa do aplikowania o bilety "normalne". To miało być takie ułatwienie?
 • 2012-05-22 19:59 | skalarek2212

  Re:List otwarty do M. Platiniego

  Rónież zostalem oszukany. Walczmy o swoje!!!!
 • 2012-05-22 21:18 | beata_it

  Re:List otwarty do M. Platiniego po angielsku

  Michel Platini
  President of UEFA

  Motto, the quote from Conditions of Public Sale of Tickets for Euro 2012:

  These conditions are designed to ensure fair and effective procedures to purchase tickets ...

  Mister President

  I have applied for the ticket for Euro 2012 for my disabled son. He himself, confined to a wheelchair, with four limbs completely inoperative, would not be able to do so. I received an e-mail and a written notice about having draw one ticket (May 2011) with very detailed instructions on how to pay for a ticket (you need to care about money), without any mention of the attestation of the disability. I paid for the ticket immediately. Further correspondence from the UEFA was only a mail with a survey (July 2011).

  May 2012. I have not received a ticket and my account on the portal is empty - nothing, no entry, no mention of what happened. Through the portal ticket, I asked what about my ticket. The answer was, quote, "Maybe you did not send a certificate of disability." I emphasize "maybe" - that is, in fact, no one knows what happened and no one is going to care – read: UEFA can take back a ticket without any reason at any time. I asked again, requesting a detailed explanation and providing the address for correspondence. To date, no one answered (read above).

  From the Interned I learnt that there are many more disabled people treated like this by UEFA. Some of them figured that the tickets have been taken back already in 2011 and nothing, no reaction from UEFA. On the polish television (TVN24) a spokesman of the UEFA 2012 Poland company stoically acknowledged that the issue of tickets for the disabled is known - at least half a year - because they were having problems sending notices of the need to provide a certificate of disability. Cynically added that interested parties can apply for the purchase of tickets for the matches in the Ukraine, because there is a chance that such tickets are still available.

  For order and for the uninitiated, I am going to quote parts of the Conditions of public sale of tickets for Euro 2012 (I call them on The Conditions):

  5.1 ... Applicants whose contracts were resolved positively, will receive notification and further guidance on allocated tickets. - I received only the guidelines for payment.

  5.4 Strictly defined, limited number of tickets will be available exclusively for ... people with disabilities who use a wheelchair. .... You will need a valid document certifying disability. – I do have them, in multiple copies (I have it somewhere still present). Lack of any description of where, how and when to deliver it. Maybe you will need it at the entrance to the stadium?

  5.5 All sales considered to be finalized after paying ... Failure to pay entitles UEFA to cancel the tickets allocated ... - I paid, the transaction was concluded. There is a mention of the cancellation of the ticket due to lack of payment. At no other point of the Rules there is any information about the possibility of cancellation of a ticket due to lack of the certificate of disability. So where is my ticket?

  Therefore, on behalf of many deceived, please answer the questions listed below - point by point, without any stories that each case is considered individually, for the sake of, etc. I think there is a lot of people anxiously waiting for some explanation.

  1. Which section of the Conditions allows to take back a ticket because of the lack of the certificate of disability?
  2. Why have I not been informed about losing the ticket which took me away any possibility of complaint or clarifying the problem.
  3. Why did UEFA not correspond clearly and specifically to questions about the received ticket, and how it relates to the regulation of consumer rights?
  4. Why the information about such need and how to provide certificate of disability is not just marked on the site, near the description of the ticket and / or placed in the mail and a letter of notification about drawing ticket?
  5. Why were the principles of payment describe in details, and one sentence on the certificate could not be upload? Is it because money is important for UEFA and the disabled are only a problem and are needed only as a background to give a few phrases?
  6. Why has the money for the ticket not been immediately returned, since it was taken back (UEFA holds the money already a year)?
  7. When did UEFA start sending notices and since when there is a problem with them?
  8. If you were trying to deliver notifications, how is it possible that UEFA could easily send me five e-mails and one “physical” letter and - in some mysterious way - no letter about how to provide certificate of disability?
  9. What has been done to inform those interested despite the alleged problems- after all, these are people who UEFA should especially facilitate the purchase? Everyone at registration on the portal gave the ticket mailing address, email address and telephone number (in my case the cell phone - I was available around the clock for UEFA). Tickets for the disabled were not so many, so you could call, not to mention the simple message in the media.
  10. How many people with disabilities was thus deprived of their tickets?
  11. How many of those tickets were restored?
  12. Are there people with disabilities who received a ticket, despite the lack of delivery of the certificate?
  13. Does all of the above mean that UEFA does not comply with its own rules?
  14. Does all of the above mean that during the distribution of the tickets there was a mess?
  15. Does all of the above mean that many disabled people have just been deceivedf by UEFA?
  16. Did UEFA decide to earn some more by selling a multiple times the same tickets (each 10 euro counts)?
  17. Are the rules laid down by UEFA in the Conditions (and so indeed broken) somehow fit the current standards of existing consumer rights in Europe? Whether, in regard to the disabled, have something in common with the ordinary decency or fair play?
  18. Is all of the above just a part of the UEFA RESPECT campaign?
  19. Does the Conditions of public sale of tickets by UEFA come down to this points?

  TICKET SALE TERMS USED BY UEFA

  A UEFA allocates tickets as it wants.
  B. UEFA charges for allocated tickets. The fee consists of a non-refundable processing fee and a fee per ticket.
  C. UEFA takes back the tickets as it wants.
  D. UEFA under no circumstances returns the fees.
  E. UEFA does not provide for complaints and does not answer any questions.
  F. UEFA for chosen people, instead of tickets, ensures an unforgettable and invaluable experience and emotions without having to go to any match.

  I would also ask, Mr. President, to tell – just in your own words – what could the people (already affected by the fate) feel when UEFA gave them hope for an exciting event and then unceremoniously took it back? In addition, they have paid for it in advance.

  To conclude this already too long letter thank you for the unforgettable excitement of Euro 2012, which, courtesy of UEFA, was given to us, even before the start of the tournament – it is ineed a priceless and unforgettable experience. We will forever associate UEFA Euro 2012 with one – unsportsmanlike treatment.

  Wishing the well-being for the entire “UEFA family”,

  Father, who has provided this unforgettable and invaluable life experience described above to his 29-year-old, disabled since birth son.
 • 2012-05-22 22:21 | jajco

  Re:List otwarty do M. Platiniego

  Widziałem w telewizji, a także gdzieś o tym czytałem. Mamy świetować, awy narzekacie. Za dużo wózków na stadionie psuje wizerunek państwa !!! To wy o ty nie wiecie ? Co świat o nas by pomyslał ? Musimy pokazać ,że ze wszystkim sobie radzimy, nawet z niepełnosprawnośćia !
  Przepraszam za szyderczy ton, ale trudno pisać na ten temat normalnie.
  Trzymam za Was kciuki !
 • 2012-05-25 13:39 | Dioniza Zając

  Re:List otwarty do M. Platiniego

  Bardzo się cieszę, że ktoś miał odwagę napisać do Platiniego. Gratuluję Panu. Ja nie znalazłam adresu. Mój sparaliżowany brat, również został pozbawiony biletu a cieszył się na ten wyjazd cały rok. Obecnie jest w złej kondycji psychicznej i stracił wiarę w ludzi. Uderzyć w najsłabszego to chwyt poniżej pasa. Czy my na pewno żyjemy w wolnym kraju, gdzie nikt nie jest dyskryminowany. UEFA musi za to zapłacić dużą cenę aby sprawiedliwości stało się zadość. Zbulwersowana siostra niepełnosprawnego