Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

(16)
W Rio de Janeiro 50 tys. osób, w tym 1,5 tys. negocjatorów ze wszystkich państw ONZ, próbowało opisać nowy ład świata na XXI w.
 • 2012-07-06 09:53 | Halina Siemko Tomaszewska

  Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  Szanowny Panie Redaktorze,
  Gratuluje, bardzo ciekawy artykuł opisujący aktualną rzeczywistość. Mam jednak wątpliwości czy na tym powinna kończyć się rola mediów w dzisiejszych czasach. Moim zdaniem media powinny włączyć się w zmiany rzeczywistości – to także może być interesujący temat!
  Otóż przed Szczytem Ziemi, 15 czerwca Stowarzyszenie Parkowy Mokotów (którego jestem prezesem) wystosowało list do panów Prezydenta i Premiera z kopia do sześciu redakcji, miedzy innymi do Polityki, z prośba o jego opublikowanie. Treść listu dotyczy niespójności dokumentów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Ponieważ żadna redakcja nie zareagowała, załączam treść listu do niniejszego komentarza:

  Szanowni Panowie,
  jak wynika z analizy procesu zabudowy mokotowskiego klina nawietrzającego m.st. Warszawę (podstawowy teren działania Stowarzyszenia), jak również z ustaleń bogatej literatury, na terenach dla których nie przygotowano miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy niejednolitym rozumieniu przepisów „Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. (w szczególności w odniesieniu do stosowania decyzji o warunkach zabudowy przepisów art. 1 ust. 2 tej ustawy oraz w odniesieniu do potrzeby zgodności decyzji o warunkach zabudowy ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego), nie są w istocie stosowane przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju, zawarte w Konstytucji RP z 1997r . i w „Ustawie o ochronie środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r.; nie obowiązują także uzgodnienia międzynarodowe dotyczące tego tematu, np. uzgodnienia związane z Agendą 21.

  Obecnie obowiązująca „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (UPZP) dzieli tereny Polski na obszar A (tereny objęte planami miejscowymi) i obszar B (tereny nie objęte planami miejscowymi). Art. 59. ust. 1. tej ustawy mówi o tym, że zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, … wymaga ustalenia, w drodze decyzji warunków zabudowy. Według Art. 60. tej ustawy, decyzję o warunkach zabudowy wydaje (za wyjątkiem terenów zamkniętych), wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z odpowiednimi organami. Natomiast sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

  Art. 61 ust. 1. ustawy, określa cztery warunki, które musza być spełnione, aby decyzja o warunkach zabudowy mogła być wydana. Z tekstu tych warunków, nie wynika, że spełnienie zasad zrównoważonego rozwoju jest konieczne. O tym co można wybudować decydują parametry zabudowy działki sąsiedniej, dostęp do drogi publicznej czy odpowiednie uzbrojenie terenu.

  Jedyną przeszkodę przed dowolnością zabudowy terenów zieleni miejskiej, w przypadku braku planów miejscowych, stanowił warunek, aby teren nie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Dlatego też 17 października 2008r., rząd przeszkodę tę skutecznie usunął, przyjmując ustawę o odrolnieniu gruntów rolnych na terenach miejskich.

  Projekt nowelizacji „Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych” (czyli o odrolnieniu gruntów) przygotowała sejmowa komisja “Przyjazne Państwo”. Obecnie, na gruntach rolnych można wybudować np. kompleks mieszkaniowo biurowy pod warunkiem, że urzędnicy z Wydziału Architektury uznają, że nie ma do tego przeciwwskazań. Ówczesny wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński wyjaśnił, że uproszczenie procedur polega na tym, iż do odrolnienia nie będzie potrzebny plan przestrzennego zagospodarowania, którego obecnie nie posiada większość gmin . Większość gmin planów nie posiada, ponieważ plany, które były uchwalone przed 1995 r., straciły ważność w grudniu 2003 r., z chwila wejścia w życie UPZP. Czy w tej sytuacji wójt, burmistrz, prezydent miasta są zainteresowani przyspieszeniem procesów tworzenia planów miejscowych?

  Niestety, usunięto skutek a nie przyczynę problemu, co spowodowało powstawanie nowych – bardziej niebezpiecznych – problemów. Oprócz nieodwracalnie zniszczonych terenów zielonych, niszczony jest system społeczny. Jak wynika z raportu NIK-u, z 2007 r. „Informacja o wynikach kontroli polityki przestrzennej w gminach”, rozstrzyganie o sposobie zagospodarowania terenu na drodze decyzji administracyjnej jest korupcjogenne, co powoduje utratę zaufania do władzy oraz liczne konflikty społeczne. Na to że obecny system jest konfliktogenny i korupcjogenny zwracają też uwagę autorzy licznych opracowań.

  Politycy zamiast zajmować się sprawą zmiany ustawy poprzez chociażby wyeliminowania instytucji decyzji warunków zabudowy, prowokują afery gruntowe tworząc atrakcyjny temat dla mediów
  i wydając pieniądze na prace Komisji Śledczych. Naukowcy gromadzą dane, analizują je i publikują. Urbaniści i architekci krytykują istniejącą sytuację a ich koledzy, wpisani na listę izby samorządu zawodowego urbanistów czy architektów, ustalają warunki zabudowy dogodne dla inwestorów, zmieniając je wielokrotnie w trakcje procesu inwestycyjnego. W ten sposób doszło do zabudowy obszaru należącego do Systemu Przyrodniczego Miasta – mokotowskiego klina nawietrzającego Warszawę.

  Logicznie rozumując, w tej sytuacji, należałoby rozważać usunięcie zapisu dotyczącego zrównoważonego rozwoju z Konstytucji RP i wycofanie się z uzgodnień międzynarodowych (licząc się z licznymi konsekwencjami) albo dokonanie takich zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aby nie było wątpliwości do obowiązywania w całości przedmiotu jej unormowania zasady zrównoważonego rozwoju – dokumenty te i uzgodnienia nie mogą być niespójne w demokratycznym państwie prawa.
  Ponieważ tego typu decyzje wymagają inicjatywy najwyższych władz państwowych, dlatego też Stowarzyszenie kieruje niniejsze pismo bezpośrednio do Pana Prezydenta i do Pana Premiera z kopią do odpowiednich ministerstw. Aby mieć pewność, że list trafi do rąk własnych szanownych Adresatów, przekazujemy list także do prasy.
 • 2012-07-06 10:20 | wiehu

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  Dobre :-)
 • 2012-07-06 10:21 | Marcin

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  Wszystkie konferencje jakie dotad sie odbywaly na temat problemow wystepujacych w 3 Swiecie nie koncentruja sie na tym ze glowna przyczyna slamsow i ubostwa tych panstw jest niekontrolowany przyrost naturalny ktory jest coraz wiekszym problemem dla calego swiata. Nadwyzka populacji krajow poludnia probuje sie przedostac na polnoc w wyniku czego potrzebne sa coraz wieksze uszczelnienia granic, co zreszta i tak jest malo skuteczne.
  ONZ powinien ustalic kwoty mieszkancow dla poszczegolnych krajow o niepohamowanym rozmnazaniu a nawet zaczac stosowac drastyczne metody w tym
  przymusowa sterylizacje. Ziemia jest w niebezpieczenstwie, czlowiek przez swoja ilosc jest dla niej zagrozeniem. Dzialalnosc czlowieka jest przyczyna zanieczyszczenia srodowiska, a tam w 3 Swiecie wystepuje ona w najbardziej
  ekstremalnej formie. Jezeli dzisiaj nie podejmie sie skutecznych dzialan, takie Indie czy Afryka moga nawet przekroczyc limity przewidywane do 2050 roku, a co to oznacza nie trzeba nikogo przekonywac. Bedzie glod.
 • 2012-07-06 20:43 | joanna kopytowska

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  Panie Jacku ,wydaje mi się że trafił Pan w sedno komentując ten światowy szczyt-państwa i społeczeństwa globalnie nie nadążają za koniecznymi zmianami ale jest pospolite już międzynarodowe ruszenie , taki oddolny ruch proekologiczny o niezwykłej intensywności , świat zmienia się tak szybko że zmiany instytucjonalne i polityczne nie nadążają za potrzebą chwili jaką jest ratowanie środowiska , ogół ludzi też nie nadąża ale ci bardziej świadomi robią co mogą,są liczne już bardzo fundacje proekologioczne i ruch na rzecz ratowania porzuconych czy krzywdzonych zwierząt , wiadomo że jest to za mało bo trwa światowy holocaust zwierząt rzeźnych ale jednocześnie rośnie lawinowo liczba wegetarian i obrońców praw zwierząt , wydaje mi się jak nigdy że jestem świadkiem prawdziwej walki dobra ze złem na poziomie podstawowym bo wszystkim nam i życiu na Ziemi realnie grozi zagłada. Ja na przykład zabieram ze śmietnika nie zniszczone dobre rzeczy / ubrania , buty , naczynia , książki , zabawki dla dzieci , pościel , garnki etc ... / i rozdaję biednym lub zanoszę je do ośrodka pomocy społecznej, mimo że są to rzeczy niemal nowe uchodzę tu za wariatkę a rodzina z 5 dzieci żyjąca w 2 pokoikach systematycznie bojkotuje moje prezenty / dzieci połamały krzesła ale moje krzesło nie takie , nie ma biurka ale moje biurko ze śmietnika niemal nowiutkie bee , poduszki owszem dobre ale już nie zabawki bo nie wolno dzieci nadmiernie rozpieszczać, Mama 5 dziewczynek nie chce tak dobrych rzeczy wziętych ze śmietnika czy otrzymanych od Pani sprzedającej zabawki widzi bowiem w nich szatana wyuzdanej konsumpcji i woli słuchać radia Maryja , chodzić na katechezę do wspólnoty religijnej i sorry produkować w nieskończoność i bez ograniczeń BIEDĄ dzieci, BÓG DAł dzieci BÓg da na dzieci to Jej życiowe kredo , gdyby nie była miła osoba i zatyraną na śmierć matką powiedziałabym Jej coś do słuchu , ona nawet nie chce iśc do opieki społecznej po pomoc , wziąść pościel dla dzieci czy żywność z banku żywności , zamyka się w swoim urojonym świecie wiary i środowisku fanatyków , moldli i korzysta czasem z pomocy Charitasu , pomoc od zwykłych śmiertelników takich jak ja traktuje z uśmiechem i wyższością fanatyka który wie lepiej , najlepiej . Cóż wracając do ogólnych wniosków myślę że nasz antropocen nieubłagalnie dobiega końca ale być może część ludzi przetrwa i część gatunków odrodzi się w innym niż dziś świecie PO WIELKIEJ KATASTROFIE EKOLOGICZNEJ
 • 2012-07-07 08:05 | toefl

  Wciskanie

  ciemnoty
 • 2012-07-08 08:49 | smokk vavelsky

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  ...szczyt to zupełna porażka, zbiorowe ćwiczenie z entropii za pomocą dyskusji i papieru które niczego już nie powstrzyma; dla ciekawych: http://www.monbiot.com/2012/06/25/end-of-an-era/
 • 2012-07-08 12:59 | Kakaz

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  Równie dobrze można napisać że powodem takiej dzietności jest bieda, a ta jest wynikiem ingerencji w zasady handlu - np. stawianie ceł zaporowych w obrocie żywnością. Nie dziwi Pana że rolnicy w Polsce dostają dopłaty by nie produkować nadmiaru żywności? I że mamy tak drogie ziemniaki czy jabłka - choć gdybyśmy je importowali z 3-ciego świata mogłyby kosztować grosze a ludziom w tamtych państwach przynieść polepszenie bytu? Kraje 3-ciego świata nie rządzą się najlepiej - ale nie można być ślepym i twierdzić że my znaleźliśmy metodę na lepsze życie niż oni. My niczego nie znaleźliśmy - nasz dobrobyt zbudowaliśmy bezwzględnie ich okradając przez ostatnie 200 lat..
 • 2012-07-09 06:16 | joanna kopytowska

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  Jeżeli to komentarz do mojego wpisu to wolałabym aby było tak jak Pan niezwykle elegancko to ujął Panie TOEFL . Ja mieszkam na co dzień na '' dziecięcym '' osiedlu w Brwinowie .To tu zamiast w Warszawie młodzi rodzice kupują tanie 2 pokojowe mieszkania i jest jedna taka rodzina która z inspiracji religijnych nie zamierza ograniczać ilości dzieci mimo biedy i małego mieszkania , 4 dziewczynki już teraz śpią w jednym łóżku , ostatni maluch mieszka już w pokoju rodziców , następne będą spały na podłodze . Inna rodzina w której niestety matka jest alkoholiczką jest 3 dzieci . Jedno starsze jest już pod opieką babci a 2 małych śpi z rodzicami bo nie mają własnych łóżeczek nie mówiac już o pokoiku czy porządnym wyżywieniu i opiece lekarskiej . Tak tak dużo łatwiej chwalić się nowoczesnymi stadionami i autostradami nawet jeżeli nie wszystkie zaplanowane drogi powstały na Euro niż pochylić się nad losem biednych polskich dzieci czy zwierząt cierpiących w schroniskach lub w rzeźniach . Wiem że to trudne , nawet nie do zniesienia kiedy matka odmawia dzieciom darmowych zabawek ale z zapałem je rodzi bez końca . Zapraszam do uroczego i w sumie bogatego podwarszawskiego Brwinowa .
 • 2012-07-09 19:42 | Jedynym rozwiązaniem jest

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  naśladowanie drogi Chin i innych azjatyckich Tygrysów.Tylko wtedy Jacek Żakowski będzie pomstował na globalizację,która niszczy europejskie państwo socjalne i pozbawia znaczenia związki zawodowe.
 • 2012-07-10 12:34 | Mieczysław S.Kazimierzak

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  @ Halina Siemko Tomaszewska.
  PRAWDA UKRYTA ZA GLOBALNYM DŁUGIEM.
  Trwa WOJNA O PIENIĄDZ,którą opisał Chińczyk Song Hongbing.
  Globalni polityczni szulerzy,którzy sprzyjają polityce wywoływania kryzysów aby na nich zarabiać,w tą grę wciągnęli polskich aktorów tego teatru.
  Polska stała się sceną,na której toczy się ta wojna przykładnie zmierzając do "wynarodowienia".O jaką zatem ochronę ziemi chodzi?
  Zmienić rzeczywistość to zmienić ORDYNACJĘ WYBORCZĄ.
  WIEDZIEĆ aby UCZESTNICZYĆ to znaczy poinformować gdzie tkwią pułapki i jak z nich wyjść.Proszę zwrócić uwagę jak zareagowała znacząca persona sceny kabaretowej Stefan Niesiołowski i jaką dostał odpowiedź od dziennikarza noszącego znamiona globalnej dworskiej EKONOMII POLITYCZNEJ.
  Być może Węgrzy będą prekursorami takiego działania aby mógł urodzić się nie tylko polski ORBAN,ale mogła się urodzić świadomość dbałości o własność ziemi ojczystej,która jest cywilizacyjnym wyróżnikiem. Aż dziw bierze,że nie został jeszcze zmieciony przez świat finansjery!!!Gospodarka Islandii jeszcze istnieje?!
 • 2012-07-10 12:54 | SOKULAR

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  P.Jacku,bardzo ciekawy tekst-analiza,jak zwykle godna Pana.Niestety kręgi intelektualistów w tym środowiska naukowe"nie mają racji".Prawie fikcją są organizacje światowe (a pomińmy panowanie paktu...).Trwa "prawo pistoletu i dolara".To widać w realu (znam)krajów Ameryki Południowej,Afryki i Azji.Egoizm dominantów ekonomicznych determinuje "rozwój",koncentrację kapitału w wąskiej grupie i marginalizację tej reszty....4,5 miliardowej populacji.Może kiedyś tacy jak Pan decydować będą mogli??dopiero jeżeli...lepiej nie mówić.Kierunek w jakim zmierzamy jest gł.przyczyną terroryzmu.Walczymy nie z przyczynami a ze skutkami i b.prymitywnie.
 • 2012-07-12 00:05 | nieciemniak

  Re: Wciskanie

  "Wciskanie ciemnoty"

  No i co, dałeś sobie wcisnąć?
 • 2012-07-12 00:08 | Niemieszkaniec Brwinowa

  Re: Brwinów

  "jest jedna taka rodzina która z inspiracji religijnych nie zamierza ograniczać ilości dzieci"

  no jeżeli tylko jedna na całe osiedle to w sumie pozytywnie.
 • 2012-07-12 11:27 | joanna kopytowska

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  Dobrze i nie dobrze bo opis obyczajów tego środowiska wcale nie jest najciekawszy . Mówiąc dobrze o mieszkąjacych tu ludziach warto podkreślić zaradność , pracowitość/ większość tych młodych rodziców pracuje w Warszawie / ,młodość i energię , dbałość o estetykę / osiedle jest pełne zieleni , ładna niepudełkowa architektura , kamienice góra 3 piętrowe /, wszyscy się znają ''po dzieciach '' . Ja jednak czuję się tu nieswojo bo po pierwsze nie mam dzieci i zajmuję się bezdomnymi zwierzętami a po drugie jestem samotna i mieszkam z Rodzicami, ilością obelżywych plotek o sobie obdzieliłabym całą Warszawę i okolice . Jest tu niestety bardzo dużo bezdomniaków a młodzi rodzice nie chętnie je adoptują ,najczęściej po prostu oburzają się na ich obecność .Ja ostatnio odchowuję kocią rodzinę - kotka wyrzucona do śmietnika okociła się i ma 3 cudowne kociaki / jedno ,4 kocię niestety zmarło bo kocica miała i ma kłopoty z karmieniem i karmimy kocięta z butelki / i szukam domu dla postrzelonego przez myśliwego wilkowatego Miśka , jest cudny i kochany , może ktoś z tego forum da mu dobry dom / 22 729 56 35 / . Niestety nie mogę pomóc wszystkim bezdomniaczkom i 2 psy - małego uroczego kundelka z kręconym ogonkiem i ranną w nogę sunie powierzyłam gminie .Mam wielkie wyrzuty sumienia bo zostały odwiezione do PSIEGO RAJU,do znanej Pani Hycel z Jabłonnej która współpracowała z niesławnymi Krzyczkami gdzie zgineły setki bezdomnych zwierząt z podwarszawskich gmin . Nasza gmina Brwinów płaci tej uroczej osobie po 3000 zł od pieska . Umowa opiewa na 30 psów w tym roku czyli 90 000 zł z kieszeni brwinowskich podatników dla okrutnego hycla .Zadzwoniłam do rzeczonej Pani zapytać co dzieje się z psami które tam pojechały .Niczego się nie dowiedziałam oprócz faktu że przez jej ręce przeszło juz 1000 psów . 50 jest jeszcze żywych u niej . W internecie nawet nie ma strony ze zdjęciami zwierząt tego psiego raju . Wiem jak trudno wyadoptować kundelka więc jej adopcje to fikcja . GDZIE JEST WIĘC TE 1000 PSÓW ?. Jedno jest pewne- pieniądze , spore publiczne pieniądze pobrzękują swojsko w kieszeni oszustki i okrutniczki.
 • 2012-07-16 16:36 | WaldK

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  ma byc tylko 9 mld ludzi potem zacznie spadac ludzie beda starsi, choc patrzac na to nie chce sie wierzyc
 • 2012-07-16 16:42 | WaldK

  Re:Żakowski z Rio o nowym ładzie świata

  taka argumentacja mozesz wszystko udowodnic, najlepiej oddaj wszystko co masz, pojedz gdzies do afryki i popracuj jako woluntariusz, zbawisz swiat, przypomina mi sie propaganda boldszewicka o potwornym wyzysku ludow kolonialnych przez imperialistow, komunizm mial dopomoc, tylko ze po drodze potknal sie i upadl, radze poczytac troche dobrych opracowan sytatystycznych i historycznych, dowiesz sie ze upadek imperium bretyjskiego byl rezultatem i wojny ale glownie pustki w kasie, brytania jak kazde panstwo kolonialne dokladala do kolonii, mimo expoloatacji surowcow i natury