Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Panie Premierze co z Polską Turystyką ?

(1)
2012-08-11 13:36 | Bogdan Wegrzynek
Warszawa 06.08.2012

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes
Rady Ministrów

Panie Premierze,

od kilku tygodni polska branża turystyczna odczuwa negatywnie skutki ogłaszania upadłości przez niektórych organizatorów turystyki. W naszym kraju zarejestrowanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność organizatora turystyki jest ok. 3300, z ich oferty rocznie korzysta ok. 2 mln osób. Jednak ta znikoma ilość ogłaszanych upadłości ma negatywny wpływ na opinię publiczną skoro wg badań 7 na 10 Polaków nie ufa biurom podróży.
Biorąc pod uwagę te negatywne skutki, samorząd gospodarczy sektora turystyki, Izba Turystyki RP, Polska Izba Turystyki, Polski Związek Organizatorów Turystyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych OSAT i Warszawska Izba Turystyki, przy organizacyjnymi merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz Redakcji TTG Polska, podęli się głębokiej analizy tego zjawiska. Została zorganizowana debata o sytuacji polskich organizatorów turystyki w dniu 20.07. br. w Hotelu Gromada „Dom Chłopa”, pozytywnie oceniona przez uczestniczących w niej przedstawicieli Sejmu, administracji państwowej, samorządu gospodarczego, przedstawicieli touroperatorów oraz biur podróży. Została też dostrzeżona przez media wraz z pokazaniem pozytywnej strony pracy kilku tysięcy zarejestrowanych organizatorów turystyki. Podczas tej debaty, jak i po jej zakończeniu, zgłoszono wiele wniosków i propozycji. Jednym z najważniejszych jest wola kontynuacji tej debat w gronie przedstawicieli resortu odpowiadającego za turystykę, samorządu gospodarczego, towarzystw ubezpieczeniowych, touroperatorów oraz biur podróży.

Po konsultacjach z przedstawicielami samorządu gospodarczego, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, organizowane jest Forum Organizatorów Turystyki (FOT).

W pracach tego gremium nie jest pomocna wypowiedź Pana Premiera, który sam określił brutalnie, że o wiele bardziej przejmuje się losem turystów niż biur turystycznych.

Takie stwierdzenie nie powinno paść z ust Premiera RP, bo tego typu wypowiedzi wprowadzają kategoryzację na lepszych i gorszych. Ponadto dyskryminują polskich organizatorów turystyki poprzez tak autorytatywną deklarację Premiera Rządu RP. Oznaczają równocześnie wystąpienie przeciwko polskim przedsiębiorcom, przeciwko miejscom pracy.
Polscy organizatorzy turystyki z bólem przyjmują ogłoszenie każdej upadłości, wskazując równocześnie na powody tego niewielkiego zjawiska, a jest nim bardzo zła nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, rojąca się od wielu błędów oraz brak stosownych aktów wykonawczych do tejże ustawy. Te luki prawne są wykorzystywane przez nielicznych do zakładania sezonowych biur podróży czy wchodzeniu na rynek funduszy inwestycyjnych, których interesuje agresywne pomnażanie zainwestowanych pieniędzy, a nie los turysty.

Przedstawiciele samorządu gospodarczego stanowczo sprzeciwiają się takiemu ich traktowaniu i przerzucaniu odpowiedzialności Pana Rządu za skutki źle ustanowionego prawa na przedsiębiorców, którzy uczciwie prowadzą od wielu lat tę działalność.

Przedstawiciele samorządu gospodarczego w piśmie do Pana Premiera z 10 września 2010 roku zwracali się o Pana osobistą interwencję, o „pilne podjęcie prac nad stworzeniem systemu zabezpieczeń turystycznych w kształcie zgodnym z prawodawstwem unijnym, korzystnym dla biur podróży i ich klientów oraz w pełni uzasadnionym interesem gospodarczym kraju”. Pomimo apelu do Pana Premiera, do Posłów i Senatorów pracujących nad projektem ustawy o usługach turystycznych, nie przyjęto argumentacji samorządu gospodarczego.
Najważniejsze ze zgłaszanych wtedy wniosków to powołanie dwufilarowego funduszu zabezpieczeń. Ustawa nowelizująca uchyliła wymóg posiadania w tym zakresie kwalifikacji fachowych mimo zgodnych protestów całej branży turystycznej. Tym samym zaliczono usługi turystyczne do kategorii usług, które może prowadzić każdy, bez względu na kwalifikacje. Wszystkie z upadłych biur z jednej strony ze względu na złe akty wykonawcze do ustawy o usługach turystycznych nie posiadały wystarczającej gwarancji oraz przygotowania do prowadzenie działalności organizatora turystyki.

Za pośpieszną i niedbałą, rojącą się od sprzeczności i błędów nowelizację ustawy o usługach turystycznych, ponosi Pan Premier osobiście odpowiedzialność, jako że była to inicjatywa ustawodawcza Pana Rządu.
Panie Premierze, za takie złe stanowienie prawa dzisiaj cierpią pokrzywdzeni turyści oraz kilka tysięcy uczciwie pracujących organizatorów turystyki, którzy płacą wysoką cenę za brak przyjęcia postulatów, które doprowadziłyby do takiego stanu rzeczy.

Celem uzupełnienia tej wiedzy o pracach albo ich braku przy nowelizacji ustawy o usługach turystycznych przesyłamy „Białą Księgę” w procesie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz przy opracowaniu aktów wykonawczych do tej ustawy (2009-2011) z lutego 2011 roku.

Inicjatorzy

Forum Organizatorów Turystyki
Izba Turystyki RP, Polska Izba Turystyki,
Polski Związek Organizatorów Turystyki,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych OSAT,
Dolnośląska Izba Turystyki,
Warszawska Izba Turystyki,
Wielkopolska Izba Turystyki
przy organizacyjnym i merytorycznym wsparciu
Stowarzyszenie Polskich Mediów
Redakcja TTG Polska