Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Możliwe, że Ministra Kluzik-Rostkowska nie rozumie przepisów, które wydaje

(1)
2015-09-04 02:07 | zmzmzm11
Zgodnie z zasadami pedagogiki ocena szkolna jest sprawiedliwa, jeśli uwzględnia wiedzę ucznia, włożony wysiłek i zdolności. Dotychczas przepisy prawa oświatowego nie nakazywały wprost nauczycielom sprawiedliwego oceniania uczniów. Obowiązywała ich jednak zasada wyrażona w Karcie nauczyciela, że obowiązkiem nauczyciela jest wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju. Nie ulega kwestii, że sprawiedliwe ocenianie jest niezbędne dla wspierania rozwoju ucznia. Pani Ministra Kluzik-Rostkowska wydała przepis, że przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy uwzględniać wysiłek wkładany przez ucznia. A co z pozostałymi przedmiotami? Skoro nie zostały wymienione wśród tych, w których ocenianie powinno uwzględniać wysiłek ucznia, oznacza to, że przy ocenianiu z nich, wysiłku nie można brać pod uwagę. Zatem przepis wprowadzony przez Panią Ministrę Kluzik-Rostkowską faktycznie zabrania sprawiedliwego oceniania uczniów w szkole z innych przedmiotów niż wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i zajęcia artystyczne. Pani Ministra Kluzik-Rostkowska ogłosiła w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015- 2016, że wprowadzenie nowych zasad oceniania z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych jest Jej największym sukcesem. Skoro wprowadzenie w szkołach zakazu sprawiedliwego oceniania z większości przedmiotów Pani Ministra ogłasza jako swój sukces, istnieje uzasadnione przypuszczanie, że nie rozumie treści przepisów, które sama wydaje.