Wyszukaj na forum

Forum


Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Fakty i mity o Wielkim Głodzie na Ukrainie

(3)
2017-05-26 14:02 | jakowalski
Przyczyny Wielkiego Głodu w ZSRR (Wielki Głód na Ukrainie był przecież tylko częścią tegoż Głodu) nie są do dziś dobrze znane, a więc historycy nie są tu zgodni. Jak podaje Wikipedia, „Some scholars believe that the famine was planned by Joseph Stalin to eliminate a Ukrainian independence movement” („Niektórzy uczeni uważają, że głód został zaplanowany przez Józefa Stalina w celu wyeliminowania ukraińskiego ruchu niepodległościowego”), ale inni badacze mają w tym punkcie inne zdanie. Oficjalna pozycja ONZ oraz rządów USA, Rosji i Ukrainy jest zaś następująca: „Honouring the seventieth anniversary of the Ukrainian tragedy, we also commemorate the memory of millions of Russians, Kazakhs and representatives of other nationalities who died of starvation in the Volga River region, Northern Caucasus, Kazakhstan and in other parts of the former Soviet Union, as a result of civil war and forced collectivisation, leaving deep scars in the consciousness of future generation” („Honorując siedemdziesiątą rocznicę tragedii ukraińskiej, upamiętniamy pamięć milionów Rosjan, Kazachów i przedstawicieli innych narodowości, którzy zginęli z głodu w regionie Wołgi, na północnym Kaukazie, w Kazachstanie iw innych częściach dawnego Związku Radzieckiego, jako wynik wojny domowej i zmuszonej kolektywizacji, pozostawiając głębokie blizny w świadomości przyszłego pokolenia”) - deklaracja przyjęta przez ONZ dnia 10 listopada 2003 roku. Patrz też Douglas Tottle, „Fraud, Famine and Fascism: The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard” (1987).
 • 2017-07-29 11:28 | Kazimierz K

  Re:Fakty i mity o Wielkim Głodzie na Ukrainie

  Różnice w poglądzie na ten temat wynikają, że Rosjanie na ten temat mają swoją napisaną historię, którą nie zmieniają od śmierci Stalina. Można to wytłumaczyć częściowo na przykładzie zachowania Niemiec, którym bardzo zależy na rozłożeniem odpowiedzialności za zbrodnie hitlerowskich Niemiec, również na niektóre narody europejskie np. Polskę.
  Rosja nie powinna się utożsamiać z Rosją bolszewicka a faktycznie z ZSRR. Niestety większość Rosjan jest dumna ze swej radzieckiej przeszłości oraz nadal chce być hegemonem, co w poważny sposób utrudnia normalne stosunki gospodarcze, kulturalne i dyplomatyczne.
  Wracając do śmierci głodowej chłopów ukraińskich gdzie na większości ich ziem wystarczyło posadzenia obierka ziemniaków, by narodziły się ziemniaki, jest raczej pewne, że było to spowodowane celowym działaniem bolszewików.
  Ta sytuacja na żywo przypomina sytuację w XIX Irlandii, gdzie skrajnie liberalne rządy angielskie doprowadziły do bankructwa , głodu, emigracji lub śmierci kilka milionów Irlanczyków, nie ponosząc z tego powodu żadnej kary. Majątki zostały zagrabione przez Anglików a Irlandczycy zostali wyzuci ze swych odwiecznych ziem.
  O tych sprawach należy pisać prawdę i tylko prawdę, gdyż tylko wtedy będzie można społeczeństwom wybrać odpowiednie kierunki rozwoju.
  Deklaracje ONZ z powodu prawa veta ze strony takich państw jak Rosja , USA czy Chiny, nigdy nie będą w pełni miarodajne. ONZ należy pod tym względem zmienić, lecz warunki do tego będą dopiero po zmianie dotychczasowego układu sił.
 • 2017-07-29 17:56 | jakowalski

  Re:Fakty i mity o Wielkim Głodzie na Ukrainie

  Kzimerz K
  Jak widać, ze głód odpowiedzialni są nie tylko bolszewicy.