Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Co dzieli polskie społeczeństwo w zależności od światopoglądu?

(1)
2017-08-23 13:39 | Kazimierz K
W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe rozbieżności w poglądach społeczeństwa i to na wiele tematów społecznych, religijnych i politycznych, co ogólnie można nazwać światopoglądem. Te różnice przebiegają nawet w rodzinach pomiędzy małżeństwami, ale są również pokoleniami, a więc pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Mamy więc taką sytuację, że w zależności od światopoglądu danej osoby, występują ogromne różnice zdań na wiele tematów politycznych, ekonomicznych, społecznych, religijnych, historii, w tym aktualnej sytuacji politycznej kraju.

Te właśnie różnice zdań dzielą Polaków i mają również bezpośredni wpływ na dzisiejszą, bardzo skłóconą scenę polityczną. Na szczęście mamy w Polsce demokrację, co pozwala w jakiś sposób kompensować te różnice, lecz co nie do końca daje gwarancję, że demokracja ostatecznie wyjdzie z tego zwycięsko.

Aby uzmysłowić, co dzieli społeczeństwo pozwoliłem sobie na opracowanie wykazu tych podstawowych różnic światopoglądowych na różne przykładowe tematy.

1. System własności środków produkcji
a) Kapitalistyczny, bardziej narodowy i interwencjonizm państwa
b) Kapitalizm liberalny bez interwencjonizmu państwa (w pełni wolnorynkowy)
c) Podważenie własności prywatnej i powrót do częściowej nacjonalizacji

2. Polityka socjalna
a) Duże wsparcie w szczególności rodzin wielodzietnych na poziomie min. średnim
w UE
b) Wsparcie jedynie najsłabszych jednostek
c) Zasadniczo nie należy pomagać, gdyż to deprawuje ludzi

3. System emerytalny
a) W zależności od składek i lat pracy, bez jakichkolwiek przywilejów
zawodowych
b) Jw. lecz z przywilejami zawodowymi
c) Jednakowa emerytura dla każdego

4. Polityka mieszkaniowa
a) System wolnorynkowy + interwencjonizm państwa (mieszkania socjalne)
b) Tylko wolny rynek
c) Duża własność państwowa kosztem prywatnej własności

5. Religia
a) Rozdzielność kościoła od państwa, swoboda wyznania i udział kościoła w życiu
publicznym
b) Jw. lecz bez udziału kościoła w życiu publicznym
c) Ograniczenie religii w celu laicyzacji społeczeństwa

6. Prawda historyczna o PRL
a) Zbrodniczy system totalitarny realizowany na zasadach socjalistycznych w
drodze do komunizmu
b) Realny socjalizm z okresami rozwoju, błędów i wypaczeń
c) Władza robotników i chłopów na zasadzie sprawiedliwości dziejowej

7. Prawda historyczna o Rosji bolszewickiej
a) Wróg Polski i Polaków czego dowodem jest agresja na Polskę w 1920 i 1939r.,
martyrologia narodu (zsyłki, obozy, Katyń itp.)
b) Państwo komunistyczne, które pokonało Niemcy i utworzyło PRL
c) Tylko dzięki ZSRR powstało PRL

8. Sprawa AK i żołnierzy wyklętych
a) To byli prawdziwi patrioci, którym zawsze należy oddać cześć
b) Bronili Polski, lecz popełnili również wiele błędów i wykroczeń
c) To byli zwykli bandyci i zdrajcy, gdyż współpracowali z Hitlerem i byli
przeciw współpracy z ZSRR

9. Stosunek Polaków do obecnej Rosji
a) Powinniśmy z nimi współpracować, lecz obecnie nie ma ku temu warunków
b) Jw. lecz idąc na pewne ustępstwa
c) Brak współpracy jest wyłącznie winą po stronie Polski

10. Sprawa reparacji wojennych ze strony Niemiec
a) Bardzo dobry czas na podjęcie negocjacji, gdyż Polsce należy się reparacja
b) Można realizować, gdy będzie to możliwe
c) Nie należy nam się żadna reperacja

11. Sprawa obozów koncentracyjnych w okresie II wojny światowej
a) W okupacyjnej Polsce były wyłącznie niemieckie obozy śmierci
b) Jw. lecz były to nazistowskie obozy śmierci
c) Były polskie obozy śmierci, gdyż były one zbudowane na byłym i obecnym
terytorium Polski

12. Sprawa ewentualnych restrykcji wobec osób fałszujących historię, jak sprawa
obozów koncentracyjnych
a) W tej sprawie powinny być działania prokuratorskie, a następnie wyroki
sądowe i adekwatne kary
b) Wystarczy jedynie prosić o sprostowanie
c) Ze strony Polski nie powinno być żadnej reakcji

13. Sprawa przynależności do UE
a) Tak, lecz Polska jest niezależnym krajem
b) Tak, lecz z pełną zależnością od UE i największych krajów w UE (Niemcy,
Francja)
c) Wyjście z UE i szukanie innych rozwiązań

14. Stosunek Polaków do USA
a) Najlepszy sojusznik wojskowy i gospodarczy
b) Dalsza współpraca lecz na warunkach UE
c) Zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i innych krajów europejskich

15. Wojsko polskie
a) Silna armia współpracująca z NATO
b) Nowoczesna mała armia współpracująca z UE
c) Nigdy nie uzyskamy zdolności obronnej, dlatego powinniśmy wyjść z NATO i
szukać innych bezpiecznych sojuszy na wschodzie

16. Czy Polska jest nadal niepodległym i suwerennym państwem?
a) Tak
b) Tak, lecz powinna się podporządkować pod dyrektywy UE
c) Nie, gdyż całkowicie jest zależna od UE

17. Kto w Polsce może sprawować władzę państwową
a) Tylko rząd i prezydent
b) Jw. lecz w porozumieniu ze społeczeństwem i opozycją
c) Jw. lecz za zgodą społeczeństwa i części opozycji

18. Czy większość parlamentarna może wydawać ustawy zgodnie z konstytucją
a) Tak
b) Tak, lecz w uzgodnieniu ze społeczeństwem i częścią opozycji
c) Nie, gdy społeczeństwo i opozycja nie wyrażają na to zgody

19. Kto powinien prowadzić gospodarkę leśną i zarządzać lasami państwowymi
a) Tylko państwo polskie
b) Lasy państwowe pod dyktando UE
c) Lasy państwowe za zgodą ekologów i UE

20. Sprawa polskiej konstytucji
a) Powinna być zmieniona, jeżeli będzie większość
b) Jw., lecz pomimo uzyskania większości konstytucyjnej nie będzie zgody na
dowolne zmiany
c) Nie powinno być żadnych zmian, gdyż mamy bardzo dobrą konstytucję

21. Stosunek do systemu sądownictwa w Polsce
a) Wymaga radykalnych zmian w celu wprowadzenia większej kontroli ze strony
społeczeństwa
b) Jw. lecz przy utrzymaniu obecnego statusu sędziów
c) Nie trzeba nic zmieniać gdyż będzie to przeciwko niezawisłości sądownictwa

22. Sprawa T.K.
a) Obecnie działa bez zarzutu i jest w pełni konstytucyjny
b) Obecnie działa z wadami prawnymi
c) Jest całkowicie nielegalny i nie powinien być uznawany

23. Sprawa reformy szkolnictwa w Polsce
a) Nowy system likwidacji gimnazjów i wprowadzenie szkolnictwa zawodowego
usunie niewydolny system kształcenia
b) Tak, lecz wprowadzono złe rozwiązania
c) Żadnych zmian, gdyż poprzedni był dobry

24. Stanowisko społeczeństwa polskiego wobec uszczelnienia systemu podatku VAT i
podatku dochodowego
a) Zastosować takie rozwiązania, które do końca zlikwidują wyciek podatku i
szarą strefę
b) Obowiązujące przepisy były wystarczające, aby państwo skutecznie ściągało
podatki
c) Państwo jest przeciwko podatnikom i ludziom

25. Sprawa wykrycia i ukarania sprawców afer gospodarczych
a) Afery powinny być wykryte, a winnych skazać na długoletnie więzienie, w tym
należy dążyć do odzyskania zagarniętego mienia
b) Prokuratura źle działa i winni afer i tak nie zostaną wykryci i ukarani
c) Te afery są tylko przykrywką dla przestępstw popełnionych przez rząd