Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Hybrydowa rewolucja w Polsce

(1)
2017-09-25 13:58 | Obserwer
Hybrydowy sposób czyli podejść, zmyłek, udawania przestrzegania zasad konstytucyjnych, ćmienia zastępczymi obietnicami i zmianami na dobre obywateli trwa w całym swoim rozkwicie w obecnej Polsce pod rządami konserwatywnej prawicy.

Ta hybrydowa metoda wprowadzania zmian ustroju Polski, po tym przedstawieniu tzw. reformatorskich ustaw przez prawicowego prezydenta, jest faktem tak samo jak wojna hybrydowa w Donbasie.
Postępujący proces zmiany ustroju od samego urzędnika najwyższego w państwie jest takim samym faktem jak hybrydowe przedstawiania tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce przez Ziobro.

To modelowe łamanie ustroju konstytucyjnego polega na pisaniu kolejnych projektów ustaw , które co do zasady nie mają zamiaru ustroju konstytucyjnego respektować , ale mają zamiar ten ustrój dopasować do tych pseudo praworządnych wypocin dostosować. Jest to tak daleko spotęgowana chęć i zamiar dokonania przewrotu konstytucyjnego , że chce się uzyskać pozwolenie na dokonanie Konstytucji w ciągu kilku dziesięciu minutowych konsultacji.
Ta propozycja prezydencka pokazuje , iż ten najwyższy urzędnik publiczny nigdy nie miał i nie ma nadal, żadnego szacunku do obowiązującej Konstytucji RP i woli Narodu Polskiego jako Ustawy Zasadniczej. Z woli Suwerena ciągle najważniejszej ramowej Ustawy Państwa Polskiego.

Walka partyjna o stan posiadania władzy w tym samym obozie politycznym nie jest podstawą i nie daje żadnych merytorycznych i politycznych gwarancji na zamiany reformatorskie w polskim wymiarze sprawiedliwości na serio.

Ta tzw. reforma systemu wymiaru sprawiedliwości to hybrydowa przykrywka na zmiany ustrojowe w Polsce.
Ta tzw. reforma mówi tylko i wyłącznie o osobowym podejmowaniu zmian czyli kto , kogo i z jakiego przyzwolenia powoła na miejsce obecnych sędziów, w wielu wypadkach przesiąkniętych nadmierną rutyną , polityką , własnym interesem i brakiem wiedzy dostosowanym do nowych realiów wspólnotowych w zakresie prawa właściwego wyboru jurysdykcji dla obywateli polskich, tzw. nowozmianowej kadry dostosowanej do realiów polityki rządzącej partii.

Ta tzw. reforma kadrowa bez zmiany całego zniedołężniałego, odczłowieczonego, często zbyt jednostronnie dbającego o przestępcę niż o ofiarę sytemu i zastąpienie ją ustawami , które co do zasady łamią Rozdział VII Konstytucji i art. 173 , przez wykluczenie trzeciej konstytucyjnej władzy jako odrębnej i niezależnej od innych władz w RP.

Takie podejście jest jawnym zaprzeczeniem dochowania przysięgi przez prezydenta, mimo że posiada mandat większy niż cała sejmowa większość, ale ten mandat nie upoważnia go do serwowania ustaw , które z założenia nie są zgodne z Konstytucja, na którą przysięgał , że będzie ja przestrzegał. Przykład łamania:
-to zaproponowanie niekonstytucyjnego projektu,
-to oddanie w nim wyboru sędziów politykom,
-to wybór sędziów do KRS 3/5 przez sejm, to poszerzenie swoich kompetencji z propozycją zmiany Konstytucji w tym zakresie,
- to propozycja nierównego traktowania funkcjonariuszy publicznych wobec prawa w aspekcie ograniczeń wiekowych np. 65 lat dal sędziów , a co z posłami , co z senatorami , co z ministrami w tym obszarze???????
-to dążenie do wyeliminowania trzeciej konstytucyjnej władzy w Polsce czyli zmianę hybrydową metodą ustroju Polski opartego na trójstronnym podziale władzy, gdzie każda z nich ma się kontrolować i równoważyć , aby być gwarantem NIE powstania totalitarnej czyli absolutnej władzy w Polsce.