Współczesne kryzysy: jakie niosą dla nas konsekwencje
Wieczna wina drugich
Jak na człowieka wpływają wielkie kryzysy współczesności.
W czasie kryzysów mamy skłonność do szukania „kozła ofiarnego”.
www.bridgemanimages.com/Photo Power

W czasie kryzysów mamy skłonność do szukania „kozła ofiarnego”.

Kryzys to słowo klucz do opisu współczesności. Uchodźczy, ekonomiczny, demograficzny, ekologiczny, energetyczny – katalog kryzysów jest szeroki. A ich skutki wykraczają daleko poza kwestie ekonomiczne czy zdrowotne. Bo bycie ofiarą kryzysu bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie poznawcze ludzi i sposób, w jaki przetwarzają informacje o świecie, w którym żyją.

Magia, czyli kształt w pikselach

Jedną z pierwszych konsekwencji kryzysu jest utrata poczucia kontroli – przekonania człowieka o tym, że jest w stanie skutecznie realizować założone przez siebie cele. To podstawowa psychologiczna potrzeba człowieka, a dążenie do jej zaspokojenia powoduje wiele rozmaitych skutków – zarówno dla samej jednostki, jak i jej otoczenia.

Stephen M. Sales, psycholog z Yale University, przeanalizował dyskurs prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Wniosek był jeden: wraz z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w obu krajach w prasie pojawiało się coraz więcej tekstów poświęconych mistycyzmowi i astrologii. Z logicznego punktu widzenia wiara w magię czy przesądy nie pozwala oczywiście na rzeczywiste poradzenie sobie z przyczynami kryzysu. Pozwala jednak zyskać złudne poczucie kontroli i w efekcie poczuć się lepiej.

Jak pisał w wydanej w latach 70. „Psychologii przesądu” Gustav Jahoda, brytyjski psycholog pochodzenia austriackiego – przesądy są wyrazem potrzeby znalezienia „harmonii w świecie”, ludzkiego dążenia do ładu.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj