Co to jest inteligencja? Co to jest IQ?

W literaturze naukowej można znaleźć co najmniej kilkadziesiąt definicji pojęcia inteligencja. Od zaskakująco lapidarnych, jak np. „to zdolność rozwiązywania problemów”, po znacznie bardziej rozbudowane i złożone. W 1994 r. psycholog Linda Gottfredson z University of Delaware opublikowała w dzienniku „The Wall Street Journal” artykuł będący próbą sformułowania definicji inteligencji, która zostałaby szeroko zaakceptowana przez przedstawicieli głównego nurtu psychologii. Autorka rozesłała swój tekst do stu badaczy o światowej renomie z pytaniem, czy podpisaliby się pod zawartymi w nim stwierdzeniami. Pozytywnie odpowiedziało na jej apel 51 uczonych. Tak powstała kompromisowa definicja: „Inteligencja to bardzo ogólna zdolność umysłowa, która m.in. obejmuje zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych kwestii, szybkiego uczenia się oraz uczenia się na podstawie doświadczenia osobistego”.

Znany polski psycholog, prof. Edward Nęcka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z kolei tak definiuje to pojęcie: „To zdolność do przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi, czyli między innymi wnioskowaniem, pamięcią, uwagą i spostrzeganiem”.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj