Zapraszamy do udziału w 5. edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald
Do 27 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu dla doktorów nauk humanistycznych na najlepszą pracę doktorską dotyczącą współczesności, obronioną w 2016 roku.
materiały prasowe/materiały prasowe

Prof. Alina Brodzka-Wald w młodości
archiwum prywatne/Polityka

Prof. Alina Brodzka-Wald w młodości

Prof. Alina 'Inka' Brodzka-Wald jako jurorka akcji stypendialnej POLITYKI
Tadeusz Późniak/Polityka

Prof. Alina "Inka" Brodzka-Wald jako jurorka akcji stypendialnej POLITYKI

Prof. Alina 'Inka' Brodzka-Wald podczas posiedzenia Kapituły Nagród Naukowych POLITYKI
Tadeusz Późniak/Polityka

Prof. Alina "Inka" Brodzka-Wald podczas posiedzenia Kapituły Nagród Naukowych POLITYKI

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej-Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od czterech lat organizowany jest konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:

  • opinie recenzentów
  • inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2017 r.

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 r. w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego.

W 1949 r. opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł. Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 r. uzyskała magisterium, w 1960  doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966  stopień doktora habilitowanego. W 1989 r. została profesorem zwyczajnym.

Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności – ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia.

Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi, zdolni humaniści mają szansę zdobyć nagrodę za obronioną w 2016 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI „Zostańcie z nami!” od samego początku jego istnienia wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 27 lutego 2017 r. Partnerem Konkursu jest Fundacja Tygodnika POLITYKA.

Więcej informacji na: www.funduszewieczyste.pl

***

Kontakt:
Kaja Petryka
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel.  22 622 01 22 (wew. 13)
k.petryka@filantropia.org.pl

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj