Podręczne kalendarium
Stany Zjednoczone od herbatki bostońskiej do pierwszej wojny światowej
„Bohaterowie naszego kraju” (podobizny prezydentów: Washingtona, Lincolna i Granta); pocztówka z ok. 1880 r.
Corbis

„Bohaterowie naszego kraju” (podobizny prezydentów: Washingtona, Lincolna i Granta); pocztówka z ok. 1880 r.

16 XII 1773 – tzw. herbatka bostońska; zatopienie ładunku herbaty należącej do Kompanii Wschodnioindyjskiej w proteście wobec polityki celnej Wielkiej Brytanii.

5 IX–18 X 1774 – I Kongres Kontynentalny w Filadelfii gromadzi delegatów 12 kolonii (bez Georgii).

19 IV 1775 – pierwsze zbrojne starcie kolonistów z oddziałami brytyjskimi pod Lexington i Concord; początek wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

10 V 1775 – w Filadelfii rozpoczyna obrady II Kongres Kontynentalny; powołuje armię (14 VI) i mianuje George’a Washingtona jej dowódcą (15 VI). Kongres działa jako najwyższa władza kolonii do samorozwiązania w 1789.

4 VII 1776 – Kongres uchwala Deklarację Niepodległości.

15 XI 1777 – Kongres uchwala Artykuły Konfederacji i Wiecznej Unii, zw. też pierwszą konstytucją, dające podwaliny ustrojowe nowego państwa.

3 IX 1783 – paryski traktat pokojowy: Wlk.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj