Nazwy, dolary, mile, akry
Robert Scot/Wikipedia

Tłumaczenie nazw i pojęć z historii Stanów Zjednoczonych na język polski napotyka czasami pewne problemy, może też stać się przyczyną nieporozumień. Warto więc pewne rzeczy wyjaśnić:

• ang. state oddaje się jako polskie stan, ale słowo to zatraciło swoje XVIII-wieczne znaczenie uroczystego określenia państwa. Należy zatem pamiętać, że nazwa powstałej w XVIII w. Unii, United States, oznaczała Państwa Zjednoczone, co znajduje odbicie także w innych językach, np. Les États-Unis. Zbuntowane kolonie angielskie najpierw wywalczyły niepodległość państwową (każda z nich), a potem dopiero stworzyły federacyjne państwo. States mają po dziś dzień własne konstytucje, wszystkie trzy gałęzie władzy, granice, a Amerykanie legitymują się podwójnym obywatelstwem: stanu, w którym zamieszkują, oraz Stanów Zjednoczonych;

• ang. constitutional amendment przyjęło się w polskiej literaturze przedmiotu i publicystyce tłumaczyć dosłownie jako poprawkę do Konstytucji (amerykańskiej).

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj