Poczet prezydentów
Pierwszych 27 prezydentów (i 28 prezydentur) Stanów Zjednoczonych Ameryki, rządzących krajem w opisywanym przez nas okresie (w nawiasach daty sprawowania urzędu).
George Washington
Geoffrey Clements/Corbis

George Washington

1.
GEORGE WASHINGTON (30.04.1789–04.03.1797) – głównodowodzący Armii Kontynentalnej; przewodniczący Konwencji Konstytucyjnej; jeden z Ojców Założycieli; był przeciwnikiem frakcji politycznych, ale najbliżej mu było do federalistów; zwolennik republikańskiej formy rządów; jedyny prezydent w historii wybrany jednomyślnie przez Kolegium Elektorów; w konfliktach międzynarodowych zajmował stanowisko neutralne (np. wojna brytyjsko-francuska); dążył do zawarcia sojuszu z Anglią (Traktat Jaya); zwolennik ograniczonej armii, ale użył milicji (armii obywatelskiej) do stłumienia rebelii w 1794 r.; blisko współpracował z Kongresem; w „Wystąpieniu pożegnalnym” (Farewell Address) podkreślił potrzebę zawierania sojuszy handlowych, przestrzegał jednak przed sojuszami politycznymi i wojskowymi; był jedynym prezydentem, który odmówił pobierania pensji.

2.
JOHN ADAMS (04.03.1797–04.03.1801) – działacz niepodległościowy; w czasach rewolucji amerykańskiej pełnił funkcje dyplomatyczne (Francja, Holandia, Anglia); wiceprezydent u Waszyngtona; zagorzały federalista; gdy afera dyplomatyczna z Francją (XYZ) z 1797 r. doprowadziła do pogorszenia stosunków między obydwoma państwami i quasi-wojny, dążył do pokoju, który zawarto w 1800 r.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj