Akty nawigacyjne, czyli pierwsze imperium
W przeciwieństwie do imperiów kolonialnych, tworzonych przez państwa absolutystyczne, Imperium Brytyjskie powstawało stopniowo, w sposób niezorganizowany. Sprzyjała Anglikom sytuacja geopolityczna w Europie.
Przybycie Martina Frobishera na Grenlandię w 1578 r., ilustracja z epoki.
AKG/EAST NEWS

Przybycie Martina Frobishera na Grenlandię w 1578 r., ilustracja z epoki.

Podział świata. Pod koniec XV w. rozpoczęła się era wielkich odkryć geograficznych. W ciągu kilkudziesięciu lat żeglarze z Portugalii i Hiszpanii odkryli Amerykę, dopłynęli do Indii i okrążyli kulę ziemską. Rozpoczęła się również ekspansja kolonialna tych państw, którą usankcjonował papież Aleksander VI, akceptując podział przyszłych terenów podboju, jakiego te dwa katolickie kraje dokonały w układzie z Tordesillas w 1494 r.

Przemiany w Anglii. W pierwszej fazie odkryć geograficznych Anglia brała ograniczony udział. Ze swoim potencjałem gospodarczym i ludnościowym nie stanowiła wówczas znaczącej siły w Europie. Zachodziły w niej jednak przemiany, które przyczyniły się do szybkiego rozwoju kraju. W społeczeństwie angielskim nastąpił zanik feudalnych struktur. Rozwój rolnictwa spowodował wzbogacenie się części społeczeństwa i gwałtowne zubożenie licznych rzesz chłopstwa, które pozbawione środków do życia, stało się źródłem taniej siły roboczej dla przemysłu nakładczego, a także mogło stanowić załogi statków.

W wyniku upadku systemu feudalnej własności ziemi i zależności osobistej narodziła się nowa szlachta (gentry). Jej kapitały przenikały do handlu, górnictwa, hutnictwa i sukiennictwa. Mieszczaństwo i gentry stały się w XVI w.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj