Autorzy
Polityka

Łukasz Adamski – dr, historyk i politolog, kierownik projektów badawczych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Sławomir Dębski – dr, historyk, politolog i analityk specjalizujący się w dziejach Rosji XX i XXI w. oraz historii dyplomacji. Organizator i dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych od 2008 r. W latach 2007–10 dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Zbigniew Dmitroca – poeta, dramaturg, tłumacz poezji rosyjskiej.

Michał Glock – dr, prezes Stowarzyszenia Lastadia skupiającego historyków morskich.

Piotr Głuszkowski – dr, historyk i filolog rosyjski, w latach 2008–12 w stacji naukowej PAN w Moskwie, pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, adiunkt w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Hieronim Grala – dr, historyk i dyplomata, pracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa, specjalizuje się w historii Rusi i Rosji wczesnonowożytnej.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj