Piotr Sołypin
Twarda ręka premiera
Premier Rosji Piotr Stołypin
Forum

Premier Rosji Piotr Stołypin

Pochodził z zasłużonej rodziny szlacheckiej; jego ojciec był generałem armii carskiej. Po ukończeniu studiów rolniczych na Uniwersytecie Petersburskim Piotr Stołypin (1862–1911) rozpoczął pracę urzędniczą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W 1889 r. został mianowany marszałkiem szlachty powiatu kowieńskiego, później był gubernatorem guberni grodzieńskiej i saratowskiej. Po wybuchu rewolucji w 1905 r. z dużym powodzeniem zwalczał ruch rewolucyjny na ziemi saratowskiej – jednej z najbardziej buntowniczych w całym państwie carskim – co zwróciło nań uwagę w stolicy. W kwietniu 1906 r. car mianował go ministrem spraw wewnętrznych, a 8 lipca – premierem z zachowaniem dotychczasowego stanowiska ministerialnego. Głównym zadaniem Stołypina była walka z trwającą w całej Rosji rewolucją. Krótko po objęciu władzy doprowadził on do wydania dekretu o sądach wojskowo-polowych (składających się z oficerów armii czynnej i rozpatrujących natychmiast sprawy bez śledztwa i udziału obrony), które sądziły schwytanych rewolucjonistów, wydając setkami wyroki śmierci. Ta niemal terrorystyczna taktyka okazała się w miarę skuteczna – fala rewolucyjna zaczęła opadać.

Jednocześnie Stołypin, świadom faktu, że samymi represjami nie będzie w stanie umocnić samodzierżawia, podął kroki zmierzające do stworzenia warstwy bogatego chłopstwa, które stałoby się podporą caratu.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj