Autorzy
Korona Ludwika XV Burbona
Getty Images/FPM

Korona Ludwika XV Burbona

Jerzy Besala – historyk i publicysta.

Anna Brzezińska – miediewistka i pisarka.

Zbigniew Dalewski – dr hab., prof. w Instytucie Historii PAN. Specjalizuje się w badaniach nad kulturą polityczną, symboliką i rytuałami władzy w epoce średniowiecza.

Małgorzata Dąbrowska – dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Historii Średniowiecznej. Mediewistka, zajmuje się Bizancjum Paleologów i jego relacjami z Europą Zachodnią.

Paweł Derecki – pracownik i doktorant Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Mateusz Falkowski – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią nowożytną Bliskiego Wschodu i Afryki Wschodniej, obecnie doktorant w New York University.

Wojciech Fałkowski – prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii wczesnego średniowiecza zachodnioeuropejskiego i dziejach epoki jagiellońskiej.

Stanisław Grodziski – emerytowany prof.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj