Nauki Ojców Kościoła
Ojcami Kościoła nazywa się wybitnych pisarzy i teologów chrześcijańskich żyjących i tworzących w pierwszych wiekach po Chrystusie.
Św. Augustyn (354–430), św. Grzegorz I Wielki (540–604, pont. od 590), św. Hieronim(345/347–419/420) i św. Ambroży (337–397), czterej wielcy Ojcowie 
Kościoła zachodniego, zarazem doktorzy Kościoła, z atrybutami ewangelistów (orłem, wołem, aniołem i lwem); obraz Pier Francesco Sacchiego z XVI w.
Leemage/Corbis

Św. Augustyn (354–430), św. Grzegorz I Wielki (540–604, pont. od 590), św. Hieronim(345/347–419/420) i św. Ambroży (337–397), czterej wielcy Ojcowie Kościoła zachodniego, zarazem doktorzy Kościoła, z atrybutami ewangelistów (orłem, wołem, aniołem i lwem); obraz Pier Francesco Sacchiego z XVI w.

Piśmiennictwo chrześcijańskie. Rozwój chrześcijaństwa w pierwszych wiekach po Chrystusie, konieczność docierania do różnych warstw i grup antycznego społeczeństwa nie tylko żywym słowem, lecz także za pomocą pisma, spowodował rozwój piśmiennictwa chrześcijańskiego, które współistniało obok ciągle świetnego piśmiennictwa antycznego (pogańskiego) oraz judaistycznego. Rywalizowało z nimi, polemizowało, ale z konieczności było powiązane z jednym i drugim nierozerwalnymi więzami nie tylko pod względem formy, lecz także treści. Początkowo niezbyt liczne (wszakże należy wziąć pod uwagę, że dalece nie wszystko zachowało się do naszych czasów) i okazałe, wręcz niepozorne w porównaniu z piśmiennictwem cywilizacji mającej już wielowiekowe tradycje i wspaniałe osiągnięcia, stopniowo nabierało barw, doskonaliło się pod względem treści i formy wypowiedzi, z czasem dochodząc do równoprawnej pozycji.

Początkowo wyrażało się ono w języku greckim, wszechwładnym na wschodzie imperium, szeroko znanym także na Zachodzie, oprócz tego zaś w niektórych językach partykularnych, zwłaszcza na Wschodzie (syryjski, koptyjski, ormiański, gruziński), sporadycznie także na Zachodzie (celtycki, germański). W drugiej połowie II w. rozpoczyna się, zwłaszcza w Afryce Północnej, później na całym Zachodzie, kariera języka łacińskiego, który stopniowo będzie tam wypierał grekę.

Ojcowie apostolscy.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj