Kontreformacja – przeciw protestantom
Reforma przeciw reformie
Kościół łaciński dzielił się – na tle wystąpienia Marcina Lutra – w toku wojen, które w większym stopniu miały przesłania polityczne niż religijne. Takie znaczenie miała też tzw. kontrreformacja – obrona tożsamości Kościoła rzymskiego.
Sejm Rzeszy w Augsburgu w 1530 r. Cesarz Karol V usiłował wówczas doprowadzić do zgody między Kościołem i Lutrem; rycina z 1630 r.
BEW

Sejm Rzeszy w Augsburgu w 1530 r. Cesarz Karol V usiłował wówczas doprowadzić do zgody między Kościołem i Lutrem; rycina z 1630 r.

Cesarskie warunki pokoju. Gdy cesarz Karol V zmiażdżył wojska protestantów pod Mühlbergiem 24 kwietnia 1547 r., wydawało się, że reformacja dobiegła końca. Koalicja, która powstawała od niemal 15 lat, została rozbita, przywódcy pojmani, a cesarz na sejmie Rzeszy w Augsburgu (15 maja 1548 r.) dyktował warunki pokoju. Elektor Saksonii i hrabia Hesji, przywódcy obozu protestantów, zostali skazani na śmierć. Wiadomość o wyroku dotarła do elektora Jana Fryderyka podczas gry w szachy. Skwitował ją wówczas jednym zdaniem skierowanym do przeciwnika: „Twój ruch”. Ta scena szybko obiegła Europę, trafiła na karty dzieł historycznych i płótna obrazów. Można ją uznać za symbol wojen religijnych. Mimo porażki militarnej władca wierzył w słuszność sprawy i Bożą opatrzność, która nie pozwalała mu okazać lęku ani popaść w desperację.

Stronnictwo polityczne dla obrony wiary. Droga, która wiodła elektora Jana Fryderyka do klęski, była bardzo długa, a u jej zarania stało wystąpienie Marcina Lutra przeciw papieskim odpustom w 1517 r. W połowie lat 20. stało się jasne, że wystąpienia Lutra w Wittenberdze, Ulrycha Zwingliego w Zurychu i innych kaznodziejów nie są tylko kolejnym starciem w łonie Kościoła. Po stronie „heretyków” opowiedziały się najpierw władze miast: Wittenbergi, Strasburga, Norymbergi.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj