Powstanie chłopskie w Niemczech

Bunt chłopów
Rosnące niezadowolenie społeczne i rozwijająca się reformacja stanowiły zarzewie wydarzeń rewolucyjnych. Te z kolei skłoniły Lutra do zmiany koncepcji budowy organizacji kościelnej.
Wojna chłopska na flamandzkiej rycinie z epoki
BPK

Wojna chłopska na flamandzkiej rycinie z epoki

Przyczyny. Od końca XV w. coraz częstsze były w Niemczech zbrojne wystąpienia chłopskie spowodowane pogarszającym się położeniem tego stanu. Stopniowo wzrastały obciążenia feudalne chłopów, postępowało również ograniczanie ich praw do wspólnych użytków: łąk i lasów, a z drugiej strony spadały dochody z dóbr panów feudalnych. Nakręcało to kolejne podwyżki obciążeń i podnoszenie obowiązków chłopskich do niespotykanych dotąd rozmiarów. Jednak to nie chłopi jako pierwsi powstali przeciw swym panom, lecz rycerstwo – stan, który w wyniku zachodzących przemian społecznych tamtego okresu okazał się warstwą politycznie przegraną i całkowicie pozbawioną swych dotychczasowych funkcji.

Bunt rycerstwa. Na czele tej niezadowolonej grupy społecznej stanął w 1521 r. Franz von Sickingen, który dążył do zrealizowania utopijnej reformy politycznej, polegającej na odebraniu majątków wyższego duchowieństwa na rzecz szlachty. Za pośrednictwem humanisty Ulricha von Huttena poznał Sickingen pisma Lutra i zafascynowany wittenberskim reformatorem próbował pozyskać go dla swego ruchu.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj