Kalendarium jagiellońskie
Arras z zamku królewskiego na Wawelu z herbami Polski i Litwy wykonany w Brukseli ok. 1555 r.
Zamek Królewski na Wawelu

Arras z zamku królewskiego na Wawelu z herbami Polski i Litwy wykonany w Brukseli ok. 1555 r.

1352 (lub 1362)
Na świat przychodzi Jagiełło (lit. Jogajla), syn Olgierda Giedyminowicza, po śmierci ojca wielki książę litewski.

1385
W Krewie zostaje zawarta unia między Królestwem Polskim i wielkim księciem litewskim Jagiełłą.

1386
Jagiełło zostaje ochrzczony w Krakowie imieniem Władysław, poślubia zasiadającą na polskim tronie Jadwigę Andegaweńską i zostaje koronowany na króla Polski.

1399
Jadwiga umiera w połogu.

1402
Władysław II Jagiełło poślubia wnuczkę Kazimierza Wielkiego Annę Cylejską.

1409
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim.

1410
Siły polsko-litewskie pod dowództwem Jagiełły zadają klęskę wojskom zakonu pod Grunwaldem.

1411
Pokój w Toruniu kończy wojnę Polski i Litwy z krzyżakami.

1413
Unia polsko-litewska w Horodle precyzuje zasady dotychczasowego związku obu państw.

1417
Jagiełło poślubia Elżbietę z Pilczy Granowską.

1422
Jagiełło poślubia Zofię (Sonkę), córkę kniazia Andrzeja Holszańskiego.

1424
Narodziny pierworodnego syna Jagiełły Władysława (III, zwanego później Warneńczykiem).

1427
Na świat przychodzi Kazimierz (IV Jagiellończyk).

1430–1433
Wystawienie przez Jagiełłę przywileju jedlneńsko-krakowskiego, w którym zawiera się zakaz zajmowania lub konfiskaty majątku szlacheckiego oraz nietykalność osobista szlachty przed zapadnięciem wyroku sądowego.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj