Jagiellonowie – dynastia pobożna

„Niech Maryję wielbi dusza”
Pobożność nie tylko od święta.
W roli jednego z trzech króli adorujących Jezusa malarz Joos van Cleve obsadził Zygmunta I Starego (władca Rzeczpospolitej klęczy przed Marią), tryptyk z 1520 r.
BPK/BEW

W roli jednego z trzech króli adorujących Jezusa malarz Joos van Cleve obsadził Zygmunta I Starego (władca Rzeczpospolitej klęczy przed Marią), tryptyk z 1520 r.

Łącznik z Bogiem. „Pobożność zawiera w sobie wszystkie inne cnoty – napisał biskup warmiński Marcin Kromer w mowie pogrzebowej Zygmunta I. – Bez niej bowiem wszystkie inne cnoty są raczej obrazami i cieniami cnót aniżeli cnotami”. Zmarły monarcha rzeczywiście cieszył się wśród sobie współczesnych opinią szczególnie nabożnego i papieski legat Zaccaria Ferrieri, który za jego panowania zbierał materiały do procesu beatyfikacyjnego jego brata Kazimierza, zastanawiał się nawet, czy sam Zygmunt I Stary nie zasługuje na beatyfikację. Głęboka osobista pobożność charakteryzowała większość władców z dynastii jagiellońskiej. Poczynając od Władysława II Jagiełły, który osobiście angażował się w nawracanie pogan na Litwie, Jagiellonowie żyli zgodnie z radą z traktatu „O wychowaniu królewicza”, powstałego w początkach XVI w. w kręgu wawelskiego dworu, że nic nie zjednuje bardziej dla władców serca ludów jak przekonanie o ich religijności.

Religijność Jagiellonów miała charakter osobisty, ale była też zakorzeniona w dawnym przekonaniu, że król żyje w bliskości z sacrum i z tego powodu ma też szczególne powinności wobec poddanych. Władza królów zawsze miała charakter sakralny: koronacja była wszak sakramentem uświęcającym władcę i wynoszącym go ponad poddanych. Jako pomazaniec monarcha otrzymywał niejako udział w boskości Chrystusa i stawał się jego namiestnikiem na ziemi, pośrednicząc pomiędzy swoimi poddanymi a niebem. Wierzono, że bogobojny władca może zaskarbić całemu krajowi szczęście i bożą opiekę, a wielkie zwycięstwa na polach bitew kronikarze przypisywali pobożności i modlitwie członków dynastii.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj