Co dał Żydom Statut kaliski
Przywilej kaliski
Statut, wydany 750 lat temu w Kaliszu przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego, był powtórzeniem przywileju nadawanego Żydom przez innych władców europejskich. Zawierał też jednak oryginalne przepisy mogące świadczyć o lepszym ich traktowaniu.
Strona tytułowa ze „Statutu kaliskiego” zilustrowanego przez Artura Szyka
Piotr Jacek Jamski/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Strona tytułowa ze „Statutu kaliskiego” zilustrowanego przez Artura Szyka

Żydzi byli obecni na ziemiach polskich przynajmniej od XI w. Co prawda można szukać ich wcześniejszych śladów, najstarsze wiadomości o kraju Mieszka pochodzą z relacji żydowskiego podróżnika Ibrahima ibn Jakuba, który odwiedzał nie tylko dwór cesarza Ottona I, lecz pobliskie ziemie, z pewnością między innymi księstwo czeskie. Nie wiemy zbyt dobrze, czy zawitał wówczas do Krakowa, czy też relacje o tym grodzie – znajdującym się wówczas pod władzą księcia czeskiego – czerpał z wiadomości uzyskanych w Pradze. Nie wiemy również, czy już wówczas kupcy żydowscy uzyskiwali w państwie Piastów dobra, które mogli wywozić na południe, do Bizancjum i do krajów arabskich. Z pewnością jednak w następnym stuleciu mieszkali na ziemiach polskich Żydzi, organizując się w gminy wyznaniowe.

Nie byli to znani z czasów późniejszych ubodzy mieszkańcy podgrodzi.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj