Dlaczego rząd nie chce uczcić rocznicy akcji „Wisła”? To podłość
Akcja „Wisła”
Wydawnictow Literackie/materiały prasowe

Akcja „Wisła”

W wolnej Polsce po 1989 r. Ukraińcy i Łemkowie uwierzyli, że w końcu ich państwo stanie po ich stronie, uznając krzywdy wyrządzone w 1947 r. Rozpoczął się ważny proces, 3 sierpnia 1990 r. Senat Rzeczypospolitej potępił akcję „Wisła”: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia akcję »Wisła«, w której zastosowano – właściwą dla systemów totalitarnych – zasadę odpowiedzialności zbiorowej”.

W rocznicę rozpoczęcia wysiedleń organizacje skupiające Ukraińców i Łemków organizowały uroczystości, korzystając z pomocy władz państwowych. W tym roku, w 70. rocznicę tragedii, Państwo Polskie wycofało się z pomocy. Minister spraw wewnętrznych i administracji nie przyznał dotacji na działania związane z upamiętnieniem akcji „Wisła”. Przy okazji też zmniejszył w ogóle dotacje dla organizacji skupiających mniejszości narodowe i etniczne.

To niezrozumiałe decyzje i niepokojąco wpisujące się w ducha represji rodem z PRL. Rocznica akcji „Wisła” nie dotyczy jedynie Ukraińców i Łemków, jest sprawą wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej, bo przypomina, jak groźne staje się państwo, gdy zwraca się przeciwko swoim obywatelom, i to niezależnie od ich narodowej czy etnicznej przynależności. Dlatego przyłączam się do apelu Komitetu Honorowego Społecznych Obchodów 70. rocznicy akcji „Wisła” – zorganizujmy te obchody wspólnie, społecznymi siłami.

***

Zwracamy się do wszystkich osób i środowisk dobrej woli w Polsce o wsparcie Związku Ukraińców w Polsce w organizacji godnych społecznych obchodów tej tragicznej, i dla Ukraińców, i dla Polaków, rocznicy.

Prosimy o wpłaty na konto:

Konto: Bank Millennium S.A.

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0000 3836 0368 

Posiadacz konta:

Związek Ukraińców w Polsce
Zarząd Główny
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa

Tytułem: Darowizna – rocznica Akcji „Wisła”

Poniżej apel Komitetu Honorowego

Został powołany Komitet Honorowy Społecznych Obchodów 70 rocznicy akcji „Wisła”, jego członkami są: Danuta Kuroń, Krystyna Zachwatowicz, ojciec Tomasz Dostatni OP, prof. Włodzimierz Mokry, Adam Bodnar, Andrzej Seweryn i Andrzej Stasiuk.

Po demokratycznych przemianach w 1989 r. obchody rocznic akcji „Wisła” otrzymywały wsparcie z budżetu polskiego państwa. W roku obecnym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, współfinansujące działania organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, nie przyznało żadnej dotacji na ten cel. Do dnia ogłoszenia niniejszej informacji Ministerstwo nie zmieniło decyzji o nieprzyznaniu środków na rocznicowe obchody.

Nie akceptując tej decyzji, niezgodnej naszym zdaniem z ideałami wolnej, demokratycznej Polski, chcemy, my obywatele RP, środowiska polskie i społeczności ukraińskiej w Polsce, wspólnie zorganizować w Przemyślu, w dniach 28–30 kwietnia, uroczystości upamiętniające tę tragiczną rocznicę. Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną wykorzystane na zorganizowanie wystaw, debat, spotkań i prezentacji ukazujących różne aspekty oraz skutki przeprowadzonej 70. lat temu deportacji (stanu zabytków ukraińskiej kultury materialnej, świadomości społecznej obecnych mieszkańców, stereotypów i form niwelowania pamięci historycznej o powojennych wydarzeniach).

Zwracamy uwagę na to, iż w okresie po 1989 r. akcja „Wisła” stała się jednym z kluczowym wydarzeń historycznych, wokół którego budowano mozolnie dialog polsko-ukraiński. Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście wieloletnie działania Jerzego Giedroycia i ludzi skupionych wokół „Kultury”, a także Jacka Kuronia. Przełomowymi momentami stały się uchwała Senatu RP z 1990 r., list otwarty polskich intelektualistów potępiające akcję „Wisła” z 1997 r., list biskupów polskich i ukraińskich o wzajemnym pojednaniu z 2005 r. oraz oświadczenia w 60. rocznicę  akcji „W” sygnowanego przez śp. Prezydenta RP L. Kaczyńskiego i Ukrainy W. Juszczenkę.

Nie zaprzepaśćmy tego dorobku!

W imieniu organizatorów obchodów:
Danuta Kuroń, Krystyna Zachwatowicz, Iza Chruślińska, Anna Dąbrowska, Piotr Tyma

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj