Gdzie najlepiej w Polsce uczą
Ranking naukowy uczelni akademickich
Od pewnego czasu pojawiają się w mediach rankingi polskich uczelni oceniające różne aspekty ich działalności. Dotąd brakowało jednak rankingu porównującego wszystkie polskie uczelnie akademickie pod względem jakości uprawianej w nich nauki. Oto taka próba.
Uniwersytet Warszawski
Tadeusz Późniak/Polityka

Uniwersytet Warszawski

W Polsce jest 445 państwowych i prywatnych uczelni wyższych. Większość z nich to uczelnie zawodowe, których głównym zadaniem jest kształcenie studentów. One działalnością naukową zajmują się w niewielkim stopniu albo wcale. Tylko 86 szkół, głównie państwowych, to uczelnie typu akademickiego, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej dwóch dyscyplinach. Mają one obowiązek prowadzenia badań oraz publikowania ich rezultatów, które powinny być poddane jednorodnej ocenie.

Od pewnego czasu podejmuje się próby oceny tej działalności, głównie jednak poszczególnych naukowców lub zatrudniających ich wydziałów. Nasz ranking, który jest efektem pracy zespołu naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocenia pod tym kątem całe uczelnie i może być dobrym uzupełnieniem innych podobnych zestawień publikowanych co roku.

O wartości uczonego najlepiej świadczą jego publikacje, które znalazły się w jak najszerszym obiegu, najlepiej międzynarodowym. Im więcej ich ma i im częściej są one cytowane, tym lepsza marka autora. O ile ten sposób oceny pojedynczej osoby wydaje się oczywisty, o tyle w przypadku całych uczelni proste to nie jest. Szkoły różnią się przecież zarówno wielkością, a więc liczbą zatrudnionych naukowców, jak też okresem swego istnienia.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj