Osobisty bezdomny posła Mularczyka
Pośli upór
Poseł Arkadiusz Mularczyk
Rafał Guz/PAP

Poseł Arkadiusz Mularczyk

Bezdomny Adam Gromala w swoim kontenerze.
Małgorzata Cygnarowicz

Bezdomny Adam Gromala w swoim kontenerze.

Wiceprezydent Bożena Jawor w pisemnej odpowiedzi na interwencję poselską w sprawie godności Gromali uprzejmie wyjaśniła, że zasadniczą przeszkodą wyprowadzenia go z bezdomności jest to, że sam poczynił starania, zamieszkując w środowisku, w którym czuje się potrzebny, a społeczność akceptuje jego obecność, gdyż pomaga osobom starszym i samotnym, m.in. pieli grządki, odśnieża chodniki, rąbie drwa, znosi węgiel do piwnicy itd. Jest tak pozytywnie postrzegany, że życiowo wspiera go nawet osiedlowy klub sportowy.

Tak zaczęła się korespondencyjna troska posła o bezdomnego Gromalę na szeroką skalę. A ponieważ każde pismo wpływa na papeterii z orłem, państwowe organy traktują sprawę jako pilną.

Troska

Gromala jest już wyczerpany psychicznie nalotami organów kontrolnych. Bezdomnego, jego kontener i dobro weryfikował już m.in. wydział lokalowy (czy obiekt jest odpowiedni godnościowo?); sanepid (czy jest odpowiedni higienicznie?); policja (czy na obiekcie nie ma alkoholowych libacji?). W urzędnicze teczki wpinane są liczne pisma między organami. Na przykład takie:

20 sierpnia poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk, działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, uprzejmie prosi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu o wyjaśnienie sposobu realizacji przez miasto polityki mieszkaniowej dla osób bezdomnych, polegającej na finansowaniu tymczasowych kontenerów mieszkalnych na nieruchomościach osób trzecich. Ów sposób budzi zaniepokojenie posła, gdyż ma charakter nieefektywny i prowizoryczny.

19 września Powiatowy Inspektorat zawiadamia Szanownego Pana Posła o przeprowadzonych czynnościach kontrolnych: kontener o konstrukcji stalowej, wypełnienie ścian płytami ze sklejki, dach dwuspadowy, kryty blachą gładką. Ustawiony na czterech bloczkach betonowych, ułożonych bezpośrednio na gruncie. Przedmiotowy obiekt, służący do przechowywania narzędzi ogrodniczych, został udostępniony przez Marię Gondek bezdomnemu Gromali, który korzysta z obiektu, gdyż jest bardzo pomocny, m.in. pomaga okolicznym mieszkańcom w utrzymywaniu ogrodów. Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

5 listopada poseł na Sejm RP, działając na podstawie art. 20, wnioskuje do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie o skontrolowanie tego powiatowego w zakresie rzetelności rozpatrzenia interwencji poselskiej. Chodzi o legalizację samowoli budowlanej.

13 listopada Wojewódzki Inspektorat, mając na uwadze skargę posła, prosi powiatowy o protokół z wizji lokalnej kontenera plus dokumentację fotograficzną.

15 listopada Wojewódzki Inspektorat zawiadamia prezydenta Nowego Sącza, że z pisma Pana Posła wydaje się wynikać, iż przedmiotowy obiekt został zgłoszony jako tymczasowy. Zatem, czy w związku z upływem terminu (ustawowe 120 dni) został rozebrany? Jeśli nie, jakie czynności zostały podjęte w celu wyegzekwowania tego obowiązku?

17 grudnia Wojewódzki Inspektorat ponownie do prezydenta. Podczas czynności kontrolnych znalazł rozbieżności pomiędzy zadeklarowaną wielkością rzutu obiektu a rzeczywistą (chodzi o pół metra). Brak m.in. informacji co do sposobu wykonania obiektu, wysokości oraz usytuowania i innych. Oznacza to naruszenie przepisów z licznych artykułów.

20 grudnia MOPS sporządza notatkę służbową, że Adam Gromala nie wyraża zgody na pobyt w schronisku, a ponieważ zamieszkiwanie w przyczepie kempingowej urągało godności człowieka, został zakupiony kontener mieszkalny, spłacony przez bezdomnego z zasiłków celowych w kwocie 270 zł. Ani MOPS, ani Gromala nie zdefraudowali pieniędzy podatnika.

Odkąd nastał okres zimowy, doszły jeszcze kontrole cieplne. Straż miejska noc w noc robi naloty na kontener, czy bezdomny Gromala na pewno w nim nie śpi, narażając zdrowie i życie.

Ciepło

Jeszcze wiosną sąsiedzi pomogli ocieplić dach, a wiceprezydent (odpowiadając na zapytanie posła: czy miasto, sfinansowawszy zakup kontenera, bierze odpowiedzialność prawną za wszelkie mogące stąd wynikać zdarzenia o charakterze losowym?) informowała, że kontener spełnia zimowe standardy. Jednak gdy przyszedł październik, w celu wyciszenia korespondencyjnej aktywności poselskiej w sprawie dobra Gromali, MOPS uzgodnił z Władysławem i Krystyną Cięciwami, że na okres zimowy przyjmą go do siebie za symboliczną opłatę.

Czytaj także

Ważne tematy społeczne

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj