Archiwum Polityki

Ważne telefony

pomoc drogowa – obok nazwy kraju
policja: P straż pożarna: S
pogotowie ratunkowe: PR
nr z telefonu komórkowego: K

Austria 120
P:133, PR: 144, S: 122, P/PR/S: 112

Belgia 070 34 47 77
P: 101, PR/S: 100, K: 112

Białoruś
P: 02, PR: 03, S: 01

Bośnia i Hercegowina 987
P: 92, S: 93, PR: 94 (Sarajewo)

Bułgaria 12869803308 w Sofii
P: 166 (drogówka: 165) PR: 150
(wypadki drogowe: 66 50 60) S: 160

Chorwacja 987
P: 92, S: 93, PR: 94

Czechy 1230
P: 158, PR: 155, S: 150

Dania 70 10 20 30
P/PR/S: 112

Estonia 2 69 69 188 K–188
P: 110, PR/S: 112

Finlandia 09 77 47 64 00, weekendy – 0200 8080
P: 10022, PR/S: 112

Francja tel. awaryjne przy autostradach
P: 17, S: 18, PR: 15

Grecja 104
P: 100, S: 199, PR: 166 w Atenach (w innych miastach bywają inne)

Holandia 0800 0888
P/S/PR: 112

Hiszpania (91) 593 33 33
P/S/PR: 112, P/PR: 092, S: 080

Jugosławia 987
P: 92, PR: 94, S: 93

Litwa 8 290 40 188
P: 02, PR: 03, S: 01, P/PR/S: 112

Luksemburg 45 00 45 1
P: 113, PR/S: 112

Łotwa 8 000 000 K–188
P: 02, PR: 03, S: 01, P/PR/S: 112

Niemcy 01802 22 22 22
P/S/PR: 112 (w większości landów jest to zintegrowany numer ratunkowy, ale bywają wyjątki)

Macedonia 987
P: 92, PR: 94, S: 93

Norwegia 810 00 505
P: 112, PR: 113, S: 110

Portugalia 219429103 Lizbona (południe) 228340001 Porto (północ)
P/PR/S: 112

Rosja
P:02, PR: 03

Rumunia 927
P: 955, PR: 961, S: 981

Słowacja 07 154
P: 158, PR: 155, S: 150

Słowenia 1987
P: 113, PR/S: 112

Szwecja 020 912 912
P/PR/S: 112

Szwajcaria 140
P: 117, PR: 144, S: 118

Turcja 0212 –280 44 49 (Stambuł)
312–321 67 63 (Ankara) pomoc dla turystów:
Stambuł – (0212)528 53 69
Antalaya –(0242)243 10 61
Ankara (0312) 384 06 06
P: 155, PR: 112, S:110

Ukraina (0322) 270 112
P: 02, PR: 03, S: 01

Węgry 188
P: 107, PR: 104, S: 105

Wieka Brytania 0800 0289018
K–01622 762 342
K–0800 82 82 82
P/PR/S: 112 lub 999

Włochy 116 K–800116800
serwis informacyjny wielojęzyczny – 06-4477
P: 112 i 113, PR: 118, S: 115

Źródło: Samochodem przez Europę – Informator dla zmotoryzowanych PZMot

Za ile pociągną?

Dodatki 21.2001 + Polityka. Samochody (90009) z dnia 26.05.2001; s. 19
Reklama