Archiwum Polityki

Stawiać pomniki

Po przeczytaniu artykułu Jana Dziadula [„Powrót hrabiego Redena”, POLITYKA 41, dot. sporu o pomnik pruskiego ministra na Śląsku – red.] postanowiłem zabrać głos w opisanym problemie, gdyż nie jest to tylko historia, ale i problem, jak traktować historię. (...) Od prawie czterech dziesiątków lat mieszkam w Kamieniu Pomorskim. W latach 1722–1747 dziekanem kapituły kamieńskiej był Ewald Jurgen von Kleist, który 11 października 1745 r. właśnie w Kamieniu Pomorskim dokonał pierwszej w świecie udanej próby z kondensatorem elektrycznym.

Polityka 46.2002 (2376) z dnia 16.11.2002; Listy; s. 77
Reklama