Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Podinspektor Barbara Horbik-Piazdecka (47 l.) została zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Jest pierwszą kobietą na tak wysokim stanowisku w polskiej policji, w której służą (dane KG Policji z 2000 r.) 9653 funkcjonariuszki. Jedynie 29 z nich zajmowało stanowiska kierownicze (od zastępcy komendanta komisariatu lub dyrektora biura w górę). Horbik-Piazdecka policjantką jest od 17 lat. Ukończyła SGGW i z zawodu jest ekonomistą, specjalistą od zarządzania i organizacji przedsiębiorstw (ma uprawnienia audytora wewnętrznego). W 1989 r. ukończyła Studium Oficerskie Wyższej Szkoły Policji w Łodzi. Ostatnio była naczelnikiem wydziału prewencji Komisariatu Policji Warszawa-Śródmieście, którym do niedawna kierował Henryk Tokarski, obecny komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy. Jest stanu wolnego. Ma dwie córki – studentkę prawa i uczennicę liceum.

Dr Jacek Bartkiewicz

(48 l.) został prezesem Banku Gospodarki Żywnościowej.

Ukończył SGPiS i do 1990 r. był pracownikiem naukowym w Instytucie Ekonomii Politycznej i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych. Następnie pracował w Banku Śląskim SA, gdzie był m.in. członkiem i wiceprezesem zarządu banku, a także członkiem i szefem kilku rad nadzorczych. Członek zarządu Związku Banków Polskich. W listopadzie ub.r. został podsekretarzem stanu w resorcie finansów, gdzie odpowiadał m.in. za instytucje finansowe oraz za politykę regionalną, rolnictwo i rachunkowość. Ustąpił z tego stanowiska w lipcu br., po dymisji ministra Marka Belki. Żonaty, dwoje dzieci. Hobby: historia, tenis, muzyka klasyczna i narty.

Ponadto:

Ks. kardynał Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, odebrał doktorat honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Polityka 42.2002 (2372) z dnia 19.10.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama