Archiwum Polityki

Beret z daszkiem

Kancelaria Premiera (jeszcze za ekipy Jerzego Buzka) zleciła Mostostalowi remont w rządowym ośrodku Puszcza w Łańsku (w drodze przetargu na zamówienie publiczne), a ściślej pokrycie budynku strzechą. Już sama nazwa przedsiębiorstwa wzbudza wątpliwość, czy dobrze poradzi sobie ono ze strzechą. Dlatego też Mostostal zlecił wykonanie dachu firmie Probud. Nasuwa się kolejna wątpliwość, czy zamówienie publiczne może być przekazane do realizacji firmie, która w przetargu nie brała udziału. Ale i jej nie było dane zadaszyć Puszczy. Zleciła to kolejnej firmie Budostyl. Ta przekazała zamówienie dalej – Zakładowi Usługowo-Handlowemu ze wsi Ostrów, poczta Suchy Dąb. Ten wynajął kolejną firmę. Jej właściciel, Marian Jamrozik, robotę wykonał i wystawił rachunek na 350 tys.

Polityka 41.2002 (2371) z dnia 12.10.2002; Fusy plusy i minusy; s. 100
Reklama