Archiwum Polityki

Beret z daszkiem

Kancelaria Premiera (jeszcze za ekipy Jerzego Buzka) zleciła Mostostalowi remont w rządowym ośrodku Puszcza w Łańsku (w drodze przetargu na zamówienie publiczne), a ściślej pokrycie budynku strzechą. Już sama nazwa przedsiębiorstwa wzbudza wątpliwość, czy dobrze poradzi sobie ono ze strzechą. Dlatego też Mostostal zlecił wykonanie dachu firmie Probud. Nasuwa się kolejna wątpliwość, czy zamówienie publiczne może być przekazane do realizacji firmie, która w przetargu nie brała udziału.

Polityka 41.2002 (2371) z dnia 12.10.2002; Fusy plusy i minusy; s. 100
Reklama