Archiwum Polityki

Eksport wbrew złotówce

Wbrew obawom i silnej złotówce eksport ciągle rośnie – NBP podał, że po trzech miesiącach 2001 r. aż o 18 proc. Do ekspansji na rynki zagraniczne zmusza nasze firmy mały popyt krajowy, duszony m.in. wysokimi stopami procentowymi. Czy znaczy to, że jeśli kredyty stanieją – czego gospodarka przecież oczekuje – to wpływy ze sprzedaży za granicę zaczną maleć?

Taki scenariusz jest możliwy, chociaż niepożądany. Pożądany byłby inny – ażeby popyt krajowy wreszcie zaczął być ograniczany nie przez Radę Polityki Pieniężnej, ale przez rząd, który zdobędzie się na racjonalizację wydatków publicznych.

Polityka 19.2001 (2297) z dnia 12.05.2001; Komentarze; s. 13
Reklama