Archiwum Polityki

Nowa staromowa

English is cool. Chyba każdy zrozumie. Po jednej lekcji angielskiego i paru godzinach oglądania MTV. Czy zrozumiałby Szekspir? Mógłby mieć kłopot – jak wszyscy, którzy nie znają muzycznej telewizji i żargonu kultury masowej. Co się stało z językiem angielskim? Jaka czeka go przyszłość? Jak się go najsprawniej nauczyć? I którego, bo przecież angielszczyzna niejedno ma imię.

English is power. Kto zna angielski, ten ma władzę, a przynajmniej dobry zadatek na karierę. A jeśli nie ma, to będzie miał, jak się porządnie nauczy. W ponad 75 krajach angielski jest językiem oficjalnym lub półoficjalnym. Jako pierwszym (macierzystym) mówi nim 350 mln ludzi, drugie tyle – jako drugim, około miliarda uczy się angielskiego. To w sumie więcej niż ludzi mówiących po chińsku. Do Wielkiej Brytanii rok w rok przyjeżdża na naukę ponad pół miliona. W momencie gdy czytacie to zdanie, w samych tylko szkołach prowadzonych przez British Council pobiera naukę 120 tys.

Polityka 30.2002 (2360) z dnia 27.07.2002; Raport; s. 3