Archiwum Polityki

Zaślubiny z morzem

Zajmowanie pasa Pomorza, przyznanego Polsce traktatem wersalskim, rozpoczęło się 17 stycznia 1920 r. Tego dnia oddziały 16 Dywizji Piechoty przekroczyły linię demarkacyjną pod Inowrocławiem. Po kilku niewielkich potyczkach z Grenzschutzem rankiem następnego dnia dotarły do Torunia. Na przedmieściach miasta oczekiwał Batalion Morski. Systematyczne przejmowanie kolejnych miejscowości trwało do 11 lutego – do chwili, gdy ostatni żołnierze niemieccy opuścili Gdańsk.

10 lutego, dla uczczenia powrotu Polski nad Bałtyk, w Pucku zorganizowano wielką uroczystość zaślubin Polski z morzem.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 67