Archiwum Polityki

Lunchowa linia lorda Curzona

[rys.] Krysik Jarosław/Polityka

Traktat wersalski nie ustalał wschodniej granicy Polski, co nie znaczy, że mocarstwa tym problemem się nie zajmowały (art. s. 61). Ale żadna z propozycji nie miała praktycznego znaczenia.

Polskę i Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową miała rozdzielać tzw. linia Barthelemy, zaproponowana przez szefa misji rozjemczej, francuskiego generała Josepha Barthelemy. Pozostawiała ona po stronie polskiej Lwów i Zagłębie Borysławskie. Polska skłaniała się do jej przyjęcia, jednak wskutek wznowienia działań wojennych do jej wytyczenia nie doszło.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 70