Archiwum Polityki

Radiowywiad

To było jedno z największych osiągnięć polskiego wywiadu, otoczone tak ścisłą tajemnicą, że do niedawna nawet nie podejrzewano istnienia tak dobrze rozwiniętej komórki. Polscy kryptolodzy czytali depesze radiotelegraficzne Armii Czerwonej oraz przechwytywali i rozszyfrowywali korespondencję wszystkich bodaj sąsiadów: obu republik ukraińskich, białej rosyjskiej armii i Floty Czarnomorskiej, Litwy, Niemiec, Czechosłowacji, węgierskiej republiki Beli Kuna.

Polskie służby kryptograficzne zaczęto organizować już jesienią 1918 r.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 74