Archiwum Polityki

Traktat ryski

Rokowania polsko-sowieckie rozpoczęły się w sierpniu 1920 r. w Mińsku. Było to już ponad rok po podpisaniu traktatu wersalskiego, wojska sowieckie stały na przedpolach Warszawy, Polska przegrała plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach, a 10 lipca zobowiązała się w Spa wobec Ententy do zawarcia umowy rozejmowej z sowiecką Rosją i sowiecką Ukrainą.

Jesienią, już po udanej kontrofensywie wojsk polskich (bitwa warszawska i niemeńska) rokowania zostały przeniesione do łotewskiej Rygi.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 77