Archiwum Polityki

Eskadra amerykańskich ochotników

Pomysł zaangażowania amerykańskich ochotników do walki w Polsce zrodził się wiosną 1919 r. Przebywający wtedy we Lwowie z Amerykańską Misją Żywnościową kpt. Merian Cooper poznał gen. Tadeusza Rozwadowskiego, ówczesnego dowódcę Armii Wschód. W maju generał został szefem Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu, gdzie m.in. miał za zadanie doprowadzić do ścisłej współpracy wojskowej z Rumunią oraz doprowadzić do podpisania konwencji wojskowej z Ententą.

Rozwadowski podjął starania o utworzenie Legionu Amerykańskiego, który miałby wesprzeć stronę polską w ewentualnym konflikcie polsko-niemieckim na Śląsku.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 80