Archiwum Polityki

Oficerowie gruzińscy

Po upadku w marcu 1921 r. niepodległego państwa gruzińskiego, ponownie zaanektowanego przez Rosję, tym razem bolszewicką, niemal cała jego elita polityczna i wojskowa zmuszona została do emigracji. W pierwszych latach tułaczki miejscem ich pobytu stał się Konstantynopol. Tkwili tam bezczynnie, w coraz gorszej sytuacji bytowej. W tym stanie rzeczy władze rządu Republiki Gruzińskiej na wychodźstwie zwróciły się o zgodę na przyjazd części korpusu oficerskiego i podoficerskiego do Polski – jako że oba państwa nadal łączył zawarty w kwietniu 1920 r.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 87