Archiwum Polityki

Pakt Piłsudski-Petlura

W wyjątkowo niestabilnej sytuacji na ziemiach byłego imperium Romanowych rzeczywiste zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodnich granic państwa wymagało aktywnej polityki wobec niepodległościowych sił ukraińskich. Wspieranie ich dążenia do budowy niezawisłego państwa, oddzielającego II Rzeczpospolitą od Rosji – jakakolwiek miała ona być –stwarzało zarazem realną szansę odgrodzenia się od niebezpiecznego chaosu wojny domowej, a w przyszłości rewanżyzmu rosyjskiego. W tym celu podjęta została ofensywa dyplomatyczna, szczególnie trudna w warunkach konfliktu polsko-ukraińskiego o ziemie Galicji Wschodniej.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 88