Archiwum Polityki

Wrona na pół dzielona

W styczniu Sejm na wniosek PO zmniejszył emerytury byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa PRL i członkom WRON. Teraz już widać, jak to będzie wyglądać w praktyce.

Pomysłodawcy ustawy uważali, że poza rozliczeniem się z historią przyniesie ona też 600 mln zł oszczędności dla budżetu. Obniżone emerytury będą wypłacane od stycznia 2010 r. Od 14 października Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA rozsyła już byłym funkcjonariuszom nowe decyzje emerytalne, ale ani ten zakład emerytalny, ani Wojskowe Biuro Emerytalne i Zakład Emerytalny Służby Więziennej nie są w stanie powiedzieć, skąd wzięło się te 600 mln.

Postulat pozbawienia byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL emerytalnych przywilejów (tak się o nich mówi) zgłaszano kilkakrotnie.

Polityka 46.2009 (2731) z dnia 14.11.2009; Kraj; s. 20