Archiwum Polityki

Zapomniana przyszłość

NULL

Fizyka staje się coraz bardziej zmatematyzowana; coraz trudniej uchwycić związek pomiędzy tworami teorii a obiektami fizycznej rzeczywistości. Wielu fizyków, zgodnie z pozytywistyczną szkołą myślenia, redukuje ową rzeczywistość do wyników eksperymentów i neguje sens rozważania relacji pomiędzy myślowymi abstrakcjami a światem fizycznym.

Punkt widzenia pozytywistów jest mi całkowicie obcy. Wierzę w istnienie obiektywnej fizycznej realności i jestem przekonany, że fizyczne teorie właśnie ową realność opisują.

Polityka 30.1998 (2151) z dnia 25.07.1998; Nauka; s. ${issuePage}