Archiwum Polityki

Powrót hycla

Minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał rozporządzenie wykonawcze do ustawy do ochronie zwierząt, które reaktywuje w Polsce działalność hycla. - Żaden minister w cywilizowanych krajach nie pozwoliłby sobie na podpisanie podobnego dokumentu w obawie przed kompromitacją i zmasowanym atakiem prasy - mówi Zbigniew Jaskólski z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Kategoryczne zakazanie hyclostwa nastąpiło w Polsce w 1961 r. Pozostawiono instytucję rakarza, który był zobowiązany do zbierania padłych zwierząt, ale nie wolno mu było tknąć żywego.

Najnowsze rozporządzenie ministra zobowiązuje gminy do zawierania umów z "wyspecjalizowanymi instytucjami", które mają wyłapywać 5 milionów bezpańskich psów i kotów w Polsce, dostarczać je do schronisk. O łapankach muszą wcześniej poinformować mieszkańców.

Schronisk w Polsce jest 64.

Polityka 37.1998 (2158) z dnia 12.09.1998; Wydarzenia; s. 18