Archiwum Polityki

Pola minowe

Najliczniejszą grupę oczekujących na reprywatyzację stanowią repatrianci z b. ZSRR. Trzeba przypomnieć, że Polska w latach 40. wzięła na siebie w umowach międzynarodowych z republikami b. ZSRR (Białoruś, Litwa, Ukraina) obowiązek wyrównania strat materialnych wyrządzonych repatriacją obywateli polskich z obszarów poza Bugiem.

Co trzeci wygrywa

Ostatnia wersja rządowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej budzi wątpliwość co do intencji. Z jednej strony w preambule zapewnia o dążeniu "do zadośćuczynienia za naruszenia prawa własności, wynikłe z nacjonalizacji" oraz pragnie "realizować konstytucyjną zasadę ochrony tego prawa". Jednak uzasadnienie do projektu przyznaje wprost, że "jeżeli Skarb Państwa nie przeprowadziłby reprywatyzacji w proponowanej formie (w naturze i w bonach), to budżet musiałby zapłacić stuprocentowe odszkodowania dochodzone w trybie obowiązujących przepisów prawnych (na drodze sądowej)".

Polityka 39.1999 (2212) z dnia 25.09.1999; Raport; s. ${issuePage}