Archiwum Polityki

Koniec wieku

NULL

ŚWIAT

1904 - Wojna japońsko-rosyjska,
1905 - Wybuch rewolucji w Rosji,
1905 - Teoria względności Einsteina,
1908 - Rewolucja młodoturecka,
1910 - Odkrycie jądra atomu (Rutherford),
1912 - Katastrofa Titanica,
1912 - Chiny republiką - abdykacja dynastii Cing,
1914 - Zamordowanie arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie, wybuch I wojny światowej,
1914 - Klęska Rosjan pod Tannenbergiem,
1914 - Bitwa nad Marną - wstrzymanie marszu Niemców na Paryż,
1914 - Zakończenie budowy Kanału Panamskiego,
1915 - Pierwsze użycie gazów bojowych pod Ypres,
1916 - Bitwa  pod Verdun; po raz pierwszy użyto czołgów,
1917 - Rewolucja lutowa w Rosji; koniec dynastii Romanowów,
1917 - Rewolucja październikowa - bolszewicy u władzy,
1917 - Mahatma Gandhi - początek akcji nieposłuszeństwa wobec Brytyjczyków w Indiach,
1918 - Koniec I wojny i rewolucja w Niemczech,
1918 - Powstanie niepodległych państw na gruzach rosyjskiego caratu i Austro-Węgier,
1919 - Utworzenie III Międzynarodówki (komunistycznej),
1919 - Traktat Wersalski,
1920 - Bitwa warszawska,
1922 - Układ niemiecko-rosyjski w Rapallo,
1922 - Zamach stanu Mussoliniego,
1924 - Śmierć Lenina - Stalin obejmuje przywództwo,
1925 - Ukazuje się "Mein Kampf" Hitlera,
1925 - Pierwszy pokaz telewizji (Wielka Brytania),
1929 - "Czarny czwartek" - krach na giełdzie nowojorskiej,
1929 - Odkrycie działania penicyliny (Fleming),
1932 - Zwycięstwo Roosevelta w wyborach prezydenckich pod hasłem New Deal (Nowy Ład),
1933 - Hitler przejmuje władzę,
1935 - "Ustawy norymberskie" wymierzone przeciw Żydom,
1936 - Pucz generała Franco - wybuch wojny domowej w Hiszpanii,
1937 - Wojna japońsko-chińska,
1938 - Anschluss (wcielenie) Austrii do Niemiec,
1938 - Ugoda z Hitlerem w Monachium,
1939 - Wkroczenie Niemców do Czechosłowacji,
1939 - Pakt Ribbentrop-Mołotow,
1939 - Napaść Hitlera na Polskę - wybuch II wojny światowej,
1940 - Zajęcie Paryża przez Hitlera,
1940 - Bitwa lotnicza o Anglię,
1941 - Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej,
1941 - Atak japoński na Pearl Harbour,
1941 - Rozpoczęcie realizacji Zagłady Żydów - niemieckie Einsatztruppen (Szwadrony śmierci) na Wschodzie, uruchomienie obozu zagłady w Chełmnie,
1943 - Bitwa pod Stalingradem,
1943 - Konferencja Teherańska (Stalin-Roosevelt-Churchill),
1943 - Kapitulacja wojsk niemieckich i włoskich w Afryce,


1944 - Lądowanie aliantów w Normandii,
1945 - Kapitulacja Niemiec, a potem Japonii,
1945 - Konferencja Jałtańska, a potem Poczdamska,
1945 - Bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki,
1945 - Utworzenie ONZ,
1946 - Mowa Churchilla w Fulton ("żelazna kurtyna"); początek "zimnej wojny",
1946 - Wyrok Trybunału w Norymberdze na zbrodniarzy hitlerowskich,
1947 - Proklamowanie niepodległości Indii i Pakistanu,
1947 - Ogłoszenie planu Marshalla,
1948 - Zamordowanie M.

Polityka 45.1999 (2218) z dnia 06.11.1999; Społeczeństwo; s. ${issuePage}