Archiwum Polityki

Każda diecezja ma swoją kasę

Coraz większa przejrzystość w finansach jest Kościołowi potrzebna i w tym kierunku zmierzają działania. Kościół nie ma tajemnic w tym względzie. Problemem jest stworzenie dobrej i sprawnej sieci wymiany informacji. W miarę naszych możliwości będzie ona dalej usprawniana, co w przyszłości pozwoli na zsumowanie wszystkich danych.

Stanowisko ekonoma obsadzono dopiero przed rokiem, czy wcześniej nie było takiej potrzeby?

W nowym statucie Konferencji Episkopatu przewidziano funkcję ekonoma, który "zarządza całością majątku ruchomego i nieruchomego". Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że nie zarządzam majątkiem Kościoła w Polsce i nie koordynuję pracy ekonomów diecezjalnych oraz zakonnych, a jedynie zarządzam majątkiem Konferencji Episkopatu Polski. A ten to dwie nieruchomości w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Sekretariatu Konferencji Episkopatu i komisji Konferencji oraz tzw.

Polityka 45.1999 (2218) z dnia 06.11.1999; Raport; s. ${issuePage}