Archiwum Polityki

Z egzotycznym nazwiskiem

Stefan Medwadowski edukację techniczną rozpoczął podczas okupacji - najpierw skończył Liceum Techniczne w Warszawie, potem studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej w otwartej przez Niemców, w miejsce Politechniki Warszawskiej, Państwowej Wyższej Szkole Technicznej. W Powstaniu Warszawskim walczył w kompanii Grażyna i był dwukrotnie ranny. Po wojnie studiował w Uniwersytecie Rzymskim, następnie w Polish University College w Londynie. Przeniósł się do Kanady, a potem do Kalifornii, gdzie w Berkeley w 1956 r. uzyskał doktorat. Od tego czasu prowadził prace badawcze i jednocześnie pracował we własnym biurze konstrukcyjnym.

Czy dla inżyniera o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu projektowanie teleskopu Kecka, a potem HET było trudnym problemem?

Muszę przyznać, że udział w tworzeniu teleskopu Kecka był jednym z największych wyzwań, jakie spotkałem w swej karierze. W zasadzie wszystkie problemy były całkowicie nowe, doświadczenia z przeszłości nie na wiele się zdawały. Nie wystarczyła dotychczasowa wiedza inżynierska. Potrzebne były specjalne badania, które umożliwiły dalsze projektowanie.

Polityka 50.1999 (2223) z dnia 11.12.1999; Nauka; s. ${issuePage}