Archiwum Polityki

Kriszna wróg Jezusa

Ruch Hare Kriszna oskarżano już o wszystko: o handel narkotykami, szpiegostwo na rzecz FBI, farbowanie szat krwią. Gdy oskarżenia te ukazywały się w prasie, krisznowcy słali sprostowania: nie handlują, nie szpiegują, nie farbują. Jednak gdy ponad 2 lata temu Stowarzyszenie Civitas Christiana (dawny PAX) opublikowało ulotkę, z której wynika, że "dla dobra grupy adept musi kłamać, a nawet popełniać przestępstwa", krisznowcy wytoczyli proces o ochronę dóbr osobistych i wygrali. Jest to pierwsza tego typu sprawa w Polsce.

W 1993 r. Stowarzyszenie Civitas Christiana zorganizowało w Łodzi Biuro Informacji i Dokumentacji Nowych Ruchów Religijnych i Sekt, przemianowane później na Ośrodek Studiów nad Kulturą Masową. Za naukowo brzmiącą nazwą kryje się grupa kilkunastu wolontariuszy, z których żaden nie prowadzi działalności badawczej.

- Informacje o sektach czerpiemy z dokumentów i raportów zachodnich oraz z publikacji prasowych - mówi Andrzej Zieliński, były szef Biura.

Polityka 3.1999 (2176) z dnia 16.01.1999; Społeczeństwo; s. 70
Reklama