Archiwum Polityki

Kapelusz dla poligloty

Bp prof. Marian Gołębiewski (67 l.) został arcybiskupem i metropolitą wrocławskim. Niebawem zapewne otrzyma kapelusz kardynalski, gdyż wrocławscy metropolici od lat noszą ten tytuł. Zastąpił kardynała Henryka Gulbinowicza, który w wieku 76 lat przeszedł na emeryturę.

Do niższego seminarium duchownego wstąpił jako 15-latek. Ukończył także wyższe seminarium, KUL oraz Papieski Instytut Biblijny w Rzymie. Wykładał w seminariach. Pracownik naukowy warszawskiej ATK i Wydziału Teologicznego poznańskiego UAM (specjalizuje się w biblistyce). Od 1996 r. ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski. Jako jeden z nielicznych dotąd biskupów ujawnił budżet diecezji. Zwolennik integracji z UE. Poliglota – w seminariach prowadził lektoraty z języka hebrajskiego, greckiego, łacińskiego i angielskiego. Włada także francuskim, włoskim i niemieckim oraz ma orientację w aramejskim i arabskim. Hobby: zwiedzanie zamków i rezydencji ziemiańskich.

Polityka 18.2004 (2450) z dnia 01.05.2004; Ludzie i wydarzenia; s. 20
Reklama