Archiwum Polityki

Taniec na rurze, wojna na górze

W artykule „Taniec na rurze, wojna na górze” [POLITYKA 39] zawarto nieprawdziwe stwierdzenia, że – wiele na to wskazuje – udało mi się poczynić pewne uzgodnienia z Michałem Chodorkowskim, a nadto że wedle twierdzeń Wiesława Kaczmarka wywierałem naciski, by powierzono mi funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Orlenu. W związku z tym stwierdzam, że nigdy nie spotykałem się z Michałem Chodorkowskim. Nigdy też nie wywierałem żadnych nacisków na ówczesnego ministra skarbu Pana Wiesława Karczmarka i nie było moim zamiarem powołanie mnie na przewodniczącego Rady Nadzorczej Orlenu.

Polityka 45.2004 (2477) z dnia 06.11.2004; Listy; s. 110