Archiwum Polityki

Lublin

Jak Polska powinna reagować na sytuację polityczną na Białorusi? Dlaczego rząd Marka Belki nie jest złym rządem? A jaka koalicja może wyłonić się po najbliższych wyborach parlamentarnych? I kto będzie następcą Aleksandra Kwaśniewskiego w Pałacu Prezydenckim? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiadaliśmy podczas inauguracji Salonu „Polityki” w Lublinie. Pierwsze spotkanie z lublinianami, zorganizowane wspólnie z Wydziałem Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej i samorządem studenckim, zainteresowało kilkaset osób, w większości studentów, którzy mimo tłoku na sali do końca uczestniczyli w dyskusji. W imieniu naszej redakcji wystąpili: Janina Paradowska, Jerzy Baczyński, Adam Krzemiński, Piotr Sarzyński i Edwin Bendyk, gospodarz lubelskiego salonu. Zapowiedział on, że motywem lubelskich spotkań będą problemy polityczne, ale dyskutowane w szerszej optyce przemian cywilizacyjnych i społecznych wywoływanych m.in. przez rozwój wiedzy i nowoczesnych technologii.

Polityka 44.2004 (2476) z dnia 30.10.2004; Salon Polityki; s. 111
Reklama